189

Բաժնետերեր և ներդրողներՈւղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող մասնակից` «Ռոսգոսստրախ» ՍՊԸ:

Մասնակցության չափը` 100%:

Գործունեության տեսակը` իրականացնում է ապահովագրական գործունեություն:

Անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող մասնակից` «ՀԸ «ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ», Սերգեյ Էդուարդի Խաչատուրով:

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ հիմնադրվել է 2008 թվականի մայիսին` ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ ընկերության կողմից (100%):

Մայիսի 20-ին «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ տրվել է ոչ կյանքի ապահովագրություն իրականացնելու Լիցենզիա ԱՊՈ N0009:

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ  բաժնետեր և ներդրող հանդիսացող «Ռոսգոսստրախ» ՍՊԸ իրավունք ունի ստանալ «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 84-րդ հոդվածով սահմանած տեղեկատվությունը  գրավոր դիմումի հիման վրա` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել առձեռն կամ ուղարկվել փոստով «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ հետևյալ հասցեով` ՀՀ, 0001, Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1:

Ընկերության նշանակալից մասնակցի հետ ապահովագրության պայմանագրեր չեն կնքվել:

 

Ընկերության շահութաբաժինների բաշխման քաղաքականությունը

Ընկերության կողմից ստացված վարձատրության չափը

Ընկերության հետ կնքած պայմանագրեր

Հրապարակված է՝ 2015-10-23 18:18:07

 

Բեռնել լրացուցիչ

Ներքին կազմակերպչական կառուցվածք (pdf, 120ԿԲ)

Ապրանքային նշանը (jpg, 494ԿԲ)