189

Բաժնետերեր և ներդրողներԸնկերության միանձնյա բաժնետերն է հանդիսանում Սիմարեքս Մենեջմենթ Լիմիթեդ

ընկերությունը: Մասնակցության չափը` 100%:

Գործունեության տեսակը` իրականացնում է ապահովագրական գործունեություն:

Անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող մասնակից` «ՀԸ «ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ», Սերգեյ Էդուարդի Խաչատուրով:

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ հիմնադրվել է 2008 թվականի մայիսին` ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ ընկերության կողմից (100%):

Մայիսի 20-ին «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ տրվել է ոչ կյանքի ապահովագրություն իրականացնելու Լիցենզիա ԱՊՈ N0009:

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ  բաժնետեր և ներդրող հանդիսացող Սիմարեքս Մենեջմենթ Լիմիթեդ ընկերությունն իրավունք ունի ստանալ «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 84-րդ հոդվածով սահմանած տեղեկատվությունը  գրավոր դիմումի հիման վրա` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել առձեռն կամ ուղարկվել փոստով «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ հետևյալ հասցեով` ՀՀ, 0001, Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1:

Ընկերության նշանակալից մասնակցի հետ ապահովագրության պայմանագրեր չեն կնքվել:

 

Ընկերության շահութաբաժինների բաշխման քաղաքականությունը

Ընկերության կողմից ստացված վարձատրության չափը

Ընկերության հետ կնքած պայմանագրեր

Հրապարակված է՝ 2017-09-06 18:11:55