189

Բաժնետերեր և ներդրողներԸնկերության միանձնյա բաժնետերն է հանդիսանում «Սիմարեքս Մենեջմենթ Լիմիթեդ» ՍՊԸ-ն:

Մասնակցության չափը` 100%:

Ընկերության անուղղակի նշանակալից մասնակից են հանդիսանում Դեմետրա Ստավրինուն և Գագիկ Գրիգորյանը: 

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ հիմնադրվել է 2008 թվականի մայիսին` ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ ընկերության կողմից (100%):

2008 թվականի մայիսի 20-ին «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ տրվել է ոչ կյանքի ապահովագրություն իրականացնելու Լիցենզիա ԱՊՈ N0009:

 

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ  բաժնետեր և ներդրող հանդիսացող «Սիմարեքս Մենեջմենթ Լիմիթեդ» ՍՊԸ-ն իրավունք ունի ստանալ «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 84-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկատվությունը գրավոր դիմումի հիման վրա` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել առձեռն կամ ուղարկվել փոստով «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ հետևյալ հասցեով` ՀՀ, 0001, Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1:

Ընկերության նշանակալից մասնակցի հետ ապահովագրության պայմանագրեր չեն կնքվել:

 

Ընկերության շահութաբաժինների բաշխման քաղաքականությունը

Ընկերության կողմից ստացված վարձատրության չափը

Ընկերության հետ կնքած պայմանագրեր

Հրապարակված է՝ 2019-07-03 15:01:48