269  • Հաշվիչ
Համաձայն Բյուրոյի RL 1-040 կանոնների, ԱՊՊԱ հաշվիչը նախատեսում է 2013թ. հունվարի 1-ին ուժի մեջ մտած Բոնուս-Մալուս համակարգի գործակիցները: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարեք 59-10-10:

ԱՊՊԱ

կամ
ձ/ու
կվտ

ԱՄ-ն վարելու լիազորություն ունեցող անձինք


Ձեր բոնուս-մալուսի դասը հաշվարկելու համար սեղմեք այստեղ
ՀՀ դրամ