293

Արտասահման մեկնողների ապահովագրությունԿայքից արտասահման մեկնողների ապահովագրության վկայագիր ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է.

  1. Ընտրել ապահովագրության գործողության տարածքը և ժամկետը
  2. Ընտրել ապահովագրության ծրագիրը
  3. Լրացնել ապահովագրվող անձանց տվյալները
  4. Հաստատել, անցնել հաջորդ էջ
  5. Ընտրել լրացուցիչ ծածկույթ
  6. Լրացնել ապահովադրի (ապահովագրության պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձ, ով ստորագրում է վկայագիրը) տվյալները
  7. Ստուգել մուտքագրված տվյալների ճշտությունը
  8. Վճարել Visa կամ Mastercard բանկային քարտով (դրա համար պետք է լրացնել քարտապանի անուն ազգանունը, ինչպես նշված է քարտի վրա, քարտի համարը, քարտի վավերականության ժամկետը և CVC կոդը, որը նշված է քարտի հետևի մասում)

Հրապարակված է՝ 2013-08-05 15:46:32