322

Թափուր աշխատատեղերԻնքնակենսագրությունն ուղարկել` hr@rgs.am էլ . փոստի հասցեով՝ նամակի վերնագրում նշելով պաշտոնի անվանումը կամ մոտեցնել Հյուսիսային Պողոտա 1, 4րդ հարկ:

 

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • 3-5 տարվա աշխատանքային փորձ ծրագրային ապահովման նախագծման, ստեղծման և զարգացման ոլորտում
 • OOP, T-SQL, PL-SQL, C#, ASP.NET գերազանց իմացություն
 • Հայերենի և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն/գրավոր/բանավոր, տեխնիկական անգլերենի իմացություն
 • Խնդիրներ լուծելու և որոշումներ կայացնելու հմտություն
 • Ժամանակի կառավարման և կազմակերպչական հմտություններ
 • Հաշվապահական գիտելիքների առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն

Պարտականություններ

 • Մշակել և զարգացնել ընկերության ծրագրային ապահովման բազան
 • Վերլուծել նոր ծրագրային ապահովման պահանջները
 • Իրականացնել օբյեկտ-կողմնորոշված վերլուծություն, նախագծում, թեստավորում
 • Տվյալների բազաների հիման վրա կազմել հաշվետվություններ

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-07-24

Փակման ամսաթիվ 2015-08-15

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2014-08-23

Փակման ամսաթիվ 2014-09-15

Աշխատավայրը՝ Չարենցավան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման բնագավառում ակտիվ վաճառքների առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ /ապահովագրություն, բանկային գործունեություն, անշարժ գույք, FMCG և այլն/
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ / 5-10 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-11-30

Փակման ամսաթիվ 2015-12-15

Աշխատավայրը՝ Վանաձոր

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման բնագավառում ակտիվ վաճառքների առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ /ապահովագրություն, բանկային գործունեություն, անշարժ գույք, FMCG և այլն/
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ / 5-10 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-03-25

Փակման ամսաթիվ 2016-04-25

Աշխատավայրը՝ Աբովյան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2014-08-23

Փակման ամսաթիվ 2014-09-15

Աշխատավայրը՝ Բերդ

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն 
 • Պարտադիր զինվորական ծառայություն 
 • Վարորդական վկայականի առկայություն /3 տարվա փորձ/
 • ՃԵԿ և ՀՀ ՃԵԱԱՄ օրենքի գերազանց իմացություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն, ճկունություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Աշխատանքային փորձ չի պահանջվում

Պարտականություններ

 • Պատահարի վայրի այցելություն եւ դեպքին առնչվող հանգամանքների  ուսումնասիրություն
 • Պատահարի վայրի և վնասված գույքի լուսանկարում
 • Համապատասխան փաստաթղթերի  առկայության  ստուգում
 • Հատուցման գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Անհրաժեշտության դեպքում  համապատասխան փորձագետի կամ ՃՈ ներկայացուցչի հրավիրում դեպքի վայր
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի լրացում եւ սահմանված ժամկետներում փաստաթղթերի և լուսանկարների  հանձնում համապատասխան ստորաբաժանում

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-06-02

Փակման ամսաթիվ 2015-06-20

Առաջնահերթության կարգով կդիտարկվեն վերոնշյալ պահանջներին համապատասխան նորավարտ ուսանողները, ովքեր ցանկանում են իրենց կարիերան սկսել ապահովագրական ոլորտի առաջատար ընկերությունում:

 

Ընտրված թեկնածուներին կառաջարկվի անցնել 1-ամսյա ստաժավորում, որը բարեհաջող հաղթահարելու պարագայում լավագույններին կներկայացվի երկարատև համագործակցության առաջարկ:

 

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն /Ապահովագրական գործ/
 • Աշխատանքային փորձը ապահովագրության ոլորտում կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Ուշադրություն մանրուքներին
 • Սթրեսակայունություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գույքային ապահովագրության հայտերի կարգավորում
 • Ներկայացված փաստաթղթային փաթեթների ուսումնասիրում
 • Փորձաքննության նշանակում
 • Սուբրոգացիայի հիմքերի բացահայտում և ապահովում
 • Հայտի մերժման/հատուցման վերաբերյալ որոշման կայացում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2014-08-28

Փակման ամսաթիվ 2014-09-10

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Ծրագրավորման հիմունքների իմացություն
 • Համակարգչային և ցանցային ծրագրերից օգտվելու փորձ
 • MySQL, MS SQL 2005,2008-ի իմացությունը ցանկալի է
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն, տեխնիկական անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Տրամաբանական մտածողություն, ճկունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Փորձը ՏՏ ոլորտում /պրակտիկա, ստաժավորում ՏՏ ոլորտին առնչվող կազմակերպություններում/ ցանկալի է

Պարտականություններ

 • Մասնակցություն ՏՏ բաժնի գործառույթներին

Տևողությունը`

  3 ամիս

Բացման ամսաթիվ 2015-11-30

Փակման ամսաթիվ 2015-12-15

Կարող են դիմել 3-րդ, 4-րդ կուրսում և մագիստրատուրայում սովորող ուսանողները

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ սպասարկման/վաճառքների բնագավառում
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Մուտքային զանգերի ընդունում
 • Հաճախորդներին դեպքի վայրում անհրաժեշտ միջոցառումների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2014-09-22

Փակման ամսաթիվ 2014-09-30

Աշխատանքային գրաֆիկը ներառում է նաև գիշերային հերթապահություններ:

Ընտրված թեկնածուներին կառաջարկվի անցնել փորձաշրջան/ստաժավորում/, որը բարեհաջող անցնելու դեպքում լավագույններին կներկայացվի համագործակցության առաջարկ/:

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Հաճախորդների սպասարկում, հայտի կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
 • Բողոք դիմումների ընդունում և փոխանցում համապատասխան բաժին
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում
 • Նամակների, զեկուցագրերի կազմում
 • Յուրաքանչյուր ամսվա վերջում հաշվետվությունների կազմում տվյալ ամսվա կարգավորված գործերի վերաբերյալ

Տևողությունը`

  1 տարի

Բացման ամսաթիվ 2016-04-06

Փակման ամսաթիվ 2016-05-15

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2014-08-23

Փակման ամսաթիվ 2014-09-15

Աշխատավայրը՝ Արթիկ

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2014-09-29

Փակման ամսաթիվ 2014-10-15

Աշխատավայրը՝ Վանաձոր

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2014-10-16

Փակման ամսաթիվ 2014-10-31

Աշխատավայրը՝ Ապարան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ մասնաճյուղի տնօրենին 
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2014-07-15

Փակման ամսաթիվ 2014-07-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման բնագավառում ակտիվ վաճառքների առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Ղեկավաման փորձը ցանկալի է
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /5-10 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-02-01

Փակման ամսաթիվ 2016-02-20

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն (հոգեբանություն, սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն)
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office փաթեթի լավ իմացություն)
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Աջակցել անձնակազմի հավաքագրման գործընթացին
 • Մասնակցել տվյալների բազայի վարման գործընթացին
 • Նշանակել հարցազրույցներ` ըստ ներկայացված ժամանակացույցի
 • Մասնակցել HR դեպարտամենտի այլ գործառույթներին

Տևողությունը`

  3 ամիս

Բացման ամսաթիվ 2016-01-30

Փակման ամսաթիվ 2016-02-29

Կարող են դիմել 4-րդ կուրսում և մագիստրատուրայում սովորող այն ուսանողները,ովքեր հետքրքրված են ապահովագրական ոլորտով և մասնավերապես Անձնակազմի կառավարման դեպարտամենտի գործունեությամբ:

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն (տնտեսագիտություն, ապահովագրություն)
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն
 • Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office փաթեթի լավ իմացություն)
 • Սովորելու ցանկություն
 • Ապահովագրական ոլորտում փորձ ձեռք բերելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Մասնակցություն դեպարտամենտում իրականացվող գործառույթներին

Տևողությունը`

  1-3 ամիս

Բացման ամսաթիվ 2014-10-16

Փակման ամսաթիվ 2014-10-31

Կարող են դիմել 4-րդ կուրսում և մագիստրատուրայում սովորող այն ուսանողները, ովքեր հետքրքրված են ապահովագրական ոլորտով:

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթույթյուն
 • Գրավոր թարգմանությունների իրականացման առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Օրական 8-10 էջի թարգմանության ապահովում
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Ժամկետները պահպանելու ունակություն
 • Ուշադրություն մանրուքներին
 • Տեխնիկական թարգմանությունների փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն

Պարտականություններ

 • Իրականացնել տարբեր բնույթի /հիմնականում տեխնիկական/ տեքստերի թարգմանություններ՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով
 • Խմբագրել կատարված թարգմանությունները ըստ անհրաժեշտության

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2014-10-29

Փակման ամսաթիվ 2014-11-10

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ծրագրային ապահովման նախագծման, ստեղծման և զարգացման ոլորտում
 • PHP, MySQL, JAVASCRIPT, AJAX(JQUERY) գերազանց իմացություն
 • C#, ASP.NET, SQL, PL/ SQL  իմացություն
 • Հայերենի և Ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն/գրավոր/բանավոր
 • Խնդիրներ լուծելու և որոշումներ կայացնելու հմտություն
 • Ժամանակի կառավարման և կազմակերպչական հմտություններ
 • Հաշվապահական գիտելիքների առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն

Պարտականություններ

 • Մշակել և զարգացնել ընկերության ծրագրային ապահովման բազան
 • Վերլուծել նոր ծրագրային ապահովման պահանջները
 • Իրականացնել օբյեկտ-կողմնորոշված վերլուծություն, նախագծում, թեստավորում
 • Տվյալների բազաների հիման վրա կազմել հաշվետվություններ

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2014-12-02

Փակման ամսաթիվ 2014-12-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն /տեխնիկական, տնտեսագիտություն, իրավավագիտություն/
 • MS Office փաթեթի՝ մասնավորապես Excel-ի գերազանց իմացություն
 • Հայերենի, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Վերլուծական միտք
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Ուշադրություն մանրուքներին
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Ապահովագրական գործի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն

Պարտականություններ

 • Ընկերության էլեկտրոնային ծրագիր մուտքագրած ապահովագրության պայմանագրերի գծով վերաապահովագրման կիրառում 
 • Հայտերի գծով հաշվառման իրականացում
 • Վաճառողներից ստացված հարցումների մշակում և անհրաժեշտ տեղեկատվության թարգմանություն
 • Վերաապահովագրության գծով անհրաժեշտ տեղեկատվության ժամանակին տրամադրում Ընկերության համապատասխան ստորաբաժանումներին
 • Վերաապահովագրողների տվյալների թարմացում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-01-20

Փակման ամսաթիվ 2015-02-10

Կդիտարկվեն միայն սահմանված պահանջներին համապատասպան թեկնածուների ռեզյումեները:

Հարցազրույցների փուլին հնարավորություն կունենան մասնակցել միայն նախնական փուլի թեստավորումը բարեհաջող անցած թեկնածուները:

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-03-05

Փակման ամսաթիվ 2015-03-31

Աշխատավայրը՝ Նոյեմբերյան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման բնագավառում ակտիվ վաճառքների առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ /ապահովագրություն, բանկային գործունեություն, անշարժ գույք, FMCG և այլն/
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ / 5-10 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-03-12

Փակման ամսաթիվ 2015-03-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման բնագավառում ակտիվ վաճառքների առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ /ապահովագրություն, բանկային գործունեություն, անշարժ գույք, FMCG և այլն/
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ / 5-10 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-11-30

Փակման ամսաթիվ 2015-12-15

Աշխատավայրը՝ Վանաձոր

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման բնագավառում ակտիվ վաճառքների առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ /ապահովագրություն, բանկային գործունեություն, անշարժ գույք, FMCG և այլն/
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ / 5-10 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-11-30

Փակման ամսաթիվ 2015-12-15

Աշխատավայրը՝ Վանաձոր

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն 

Պարտականություններ

 • Հաճախորդներին տրամադրել տեղեկատվություն Ընկերության ընդհանուր և կազմակերպչական բնույթ կրող հարցերի վերաբերյալ
 • Հաճախորդներին տրամադրել Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների և հայտերի կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն
 • Ընդունել և մշակել մուտքային հեռախոսազանգերը
 • Որոշել դիմումի/զանգի բնույթը, ուղղված հարցի վերաբերյալ տրամադրել լիարժեք տեղեկատվություն կամ փոխանցել զանգը համապատասխան մասնագետին
 • Ճշտել գրասենյակ ներկայացած հաճախորդի այցի նպատակը, տրամադրել նրան անհրաժեշտ տեղեկատվություն, անհրաժեշտության դեպքում ուղղորդել հաճախորդին համապատասխան ստորաբաժանում
 • Գրանցել հաճախորդների առաջարկները/բողոքները և փոխանցել համապատասխան ստորաբաժանումներ
 • Տրամադրել խորհրդատվություն Երևանում և մարզերում Ընկերության վաճառքի կետերի, նրանց հասցեների, հեռախոսահամարների և աշխատաժամերի վերաբերյալ

Տևողությունը`

 

Բացման ամսաթիվ 2015-04-18

Փակման ամսաթիվ 2015-04-30

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • ՏՏ բնագավառում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
 • MS Windows 7; MS Active Directory, GPO, File Server; MS Exchange 2010/2013;MS System Center 2012; MS SQL Server 2008/2012; VMware ESXi; TCP/IP, DNS, DHCP գերազանց իմացություն
 • Terminal Server, MS WSUS Server; Corporate Antivirus System (Kaspersky Kit, MS Endpoint Protection); Veeam Backup 7.0; Linux Skills (Debian, CentOS); Asterisk, Elatix administration; FTP, VPN իմացություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, տեխնիկական անգլերենի իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • B կարգի վարորդական վկայականի առկայություն

Պարտականություններ

 • Ապահովել սերվերների օպերացիոն համակարգերի և կիրառական ծրագրային ապահովման գործընթացը, ինչպես նաև իրականացնել տվյալների բազաների ադմինիստրավորում
 • Իրականացնել Ընկերության համակարգչային և հեռախոսային ցանցի ադմինիստրավորում
 • Ապահովել հեռահաղորդակցության համակարգի անխափան աշխատանքը
 • Ապահովել նոր տեխնիկական սարքավորումների տեղադրում և վերահսկել նրանց անխափան աշխատանքը
 • Իրականացնել պահուստային կրկնօրինակման համակարգի ադմինիստրավորում և պահուստային կրկնօրինակների ստեղծում
 • Իրականացնել պահուստային կրկնօրինակից հիմնական համակարգ տվյալների վերականգնման և պահուստային համակարգին անցման գործընթացը
 • Ապահովել պահուստային կրկնօրինակների և արխիվների պահպանումը
 • Ապահովել տեխնիկական սարքավորումների սպառվող նյութերի ձեռքբերման գործընթացը
 • Հեռակա ադմինիստրավորել աշխատակայանները
 • Տրամադրել աշխատակիցներին հասանելիություններ, անհրաժեշտության դեպքում դադարեցնել կամ կասեցնել դրանք

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-07-06

Փակման ամսաթիվ 2015-08-05

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Ղեկավաման փորձը ցանկալի է
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /5-10 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-05-20

Փակման ամսաթիվ 2015-06-15

Աշխատավայրը՝ Իջևան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ /ապահովագրություն, բանկային գործունեություն, անշարժ գույք, FMCG և այլն/
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ / 5-10 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-05-29

Փակման ամսաթիվ 2015-06-20

Աշխատավայրը՝ Մարտունի

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Ղեկավաման փորձը ցանկալի է
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /5-10 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-07-03

Փակման ամսաթիվ 2015-08-15

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է տեխնիկական ոլորտում/
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ տեղեկատվական անվտանգության բնագավառում /փորձը ցանկալի է ֆինանսական ոլորտում/
 • ISO \ IEC 27001 ստանդարտի ներդրման փորձ
 • Տեղեկատվական անվտանգության քաղաքականության զարգացման, ռազմավարական ուղղությունների մշակման և ներդրման փորձ
 • Տեղեկատվական անվտանգության ստանդարտների /ISO 27001, ITIL, COBIT/ իմացություն
 • Համակարգչային հմտություններ`ՏՏ անվտանգության կառավարման գործընթացի իմացություն, ցանցերի  և համակարգերի ադմինիստրավորման իմացություն
 • Վերլուծական միտք, խնդիրներ լուծելու ունակություն, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ
 • Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ, տեխնիկական և ոչ տեխնիկական անձնակազմի և ղեկավարության համար դասընթացներ անցկացնելու ունակություն
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Certified Information Systems Auditor (CISA) or Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) or Certified Information Security Manager (CISM) վկայագրերի առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն

 

Պարտականություններ

 • Ընկերության տեղեկատվական ռիսկերի նվազմանն ուղղված տեղեկատվական անվտանգության ապահովման քաղաքականության և ռազմավարական ուղղությունների մշակում և ներդնում
 • Տեղեկատվական ռիսկերի բացահայտում, գնահատում և համապատասխան հաշվետվությունների ներկայացում՝ ընկերության ներքին գործընթացների, ինչպես նաև ծառայություններ մատուցող այլ ընկերությունների հետ իրականացվող գործընթացների վերլուծությունների հիման վրա
 • Բացահայտված ռիսկերի վերացմանը կամ նվազեցմանն ուղղված պլանի մշակում և ներկայացում: Անվտանգության ներքին և արտաքին քաղաքականության ապահովում և պահպանում
 • ՏՏ գործընթացների ուսումնասիրություն և մոնիթորինգի անցկացում
 • Տեղեկատվական անվտանգության ապահովմանն ու պահպանմանն ուղղված դասընթացների անցկացում ՝Ընկերության ողջ անձնակազմի համար
 • Կապի արտաքին աղբյուրների լոգերի ուսումնասիրություն
 • Կրիտիկական համակարգի լոգերի ուսումնասիրություն
 • Տեղեկատվական աղբյուրներին հասանելիության իրավունքի տրամադրման կամ մերժման գործընթացին մասնակցություն՝ համաձայն պաշտոնի հրահանգի
 • Տեղեկատվական անվտանգության նոր գործընթացների և տեխնոլոգիաների ներդրման առաջարկների ներկայացում ՝ տեղեկատվական անվտանգության ապահովման ընթացիկ մակարդակի բարելավման նպատակով
 • Ելքային տեղեկատվության վերահսկողության իրականացում
 • Տեղեկատվական անվտանգության գծով պատահարների վերլուծության իրականացում և մասնակցություն համապատասխան ծրագրերի մշակման գործընթացում

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-07-24

Փակման ամսաթիվ 2015-08-15

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-08-11

Փակման ամսաթիվ 2015-08-31

Աշխատավայրը՝ Հրազդան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-08-11

Փակման ամսաթիվ 2015-08-31

Աշխատավայրը՝ Արթիկ

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-08-11

Փակման ամսաթիվ 2015-08-31

Աշխատավայրը՝ Գորիս

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ /ապահովագրություն, բանկային գործունեություն, անշարժ գույք և այլն/
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ / 5-10 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-08-18

Փակման ամսաթիվ 2015-09-05

Աշխատավայրը՝ Աբովյան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ /ապահովագրություն, բանկային գործունեություն, անշարժ գույք և այլն/
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ / 5-10 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-11-03

Փակման ամսաթիվ 2015-11-20

Աշխատավայրը՝ Սևան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն /մարքեթոլոգ/
 • 2 տարվա մասնագիտական փորձ
 • Excel, MS Project, SPSS, CMS software (Drupal, Joomla, Wordpress) գերազանց իմացություն
 • HTML, XML, CSS, Javascript իմացություն
 • Adobe Creative Suite, Photoshop, Illustrator, Flash իմացությունը ցանկալի է
 • Նախագծերի կառավարման փորձ
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ
 • Հաղորդակցվելու ունակություն
 • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն՝ գրավոր և բանավոր, անգլերենի լավ իմացություն
 • Ստեղծագործական միտք

Պարտականություններ

 • Կայքի ադմինիստրավորում՝ մոնիթորինգ, թարմացում, զարգացում, առաջխաղացում
 • SEO
 • Social Media Marketing (Facebook)
 • Բաների ստեղծում
 • Օնլայն վաճառքների առաջխաղացում
 • Շուկայի հետազոտություն

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-11-11

Փակման ամսաթիվ 2015-12-15

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Քաղաքացիա-իրավական ոլորտում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Դատարաններում մասնակցության առնվազն 2 տարվա փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Փաստաբանի արտոնագրի առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն

Պարտականություններ

 • Դատական մասնակցություն
 • Պայմանագրերի մշակում, իրավական փորձաքննություն
 • Իրավական բնույթի փաստաթղթերի նախապատրաստում, իրավական փորձաքննություն
 • Հետադարձ պահանջով գործերի ուսումնասիրություն, պահանջագրերի, պարտավորագրերի համաձայնագրերի, հայցադիմումների կազմում
 • Իրականցվող գործունեության հետ կապված ֆայլերի ստեղծում, տվյալների մուտքագրում համապատասխան ծրագիր
 • Ընկերության հաճախորդների բողոք-պահանջների իրավական փորձաքննություն

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-09-11

Փակման ամսաթիվ 2015-09-30

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-09-29

Փակման ամսաթիվ 2015-10-30

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
 • Նվազագույնը 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդկակցվելու գերազանց ունակություն
 • Ուշադիր աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Կանխիկ դրամով աշխատելու փորձը պարտադիր է

Պարտականություններ

 • Կանխիկ գործառնությունների իրականացում
 • Դրամարկղային մուտքի և ելքի օրդերի կազմում և դրանց հիման վրա հաշվետվությունների կազմում
 • Դրամարկղի գրքի վարում
 • Հաճախորդներին կանխիկ գումարի տրամադրում և նրանցից գումարի ընդունում
 • Օրական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-10-22

Փակման ամսաթիվ 2015-11-15

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-11-03

Փակման ամսաթիվ 2015-12-15

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Հայտային դիմումների ընդունում
 • Հաճախորդների սպասարկում, գործի ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում
 • Նամակների, զեկուցագրերի և գրությունների կազմում
 • Յուրաքանչյուր ամսվա վերջում հաշվետվությունների կազմում տվյալ ամսվա կարգավորված գործերի վերաբերյալ

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-11-03

Փակման ամսաթիվ 2015-11-20

Աշխատավայրը՝ Մարտունի

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն 
 • Պարտադիր զինվորական ծառայություն 
 • Վարորդական վկայականի առկայություն /3 տարվա փորձ/
 • ՃԵԿ և ՀՀ ՃԵԱԱՄ օրենքի գերազանց իմացություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն, ճկունություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Սեփական ավտոմեքենայի առկայությունը պարտադիր է

Պարտականություններ

 • Պատահարի վայրի այցելություն եւ դեպքին առնչվող հանգամանքների  ուսումնասիրություն
 • Պատահարի վայրի և վնասված գույքի լուսանկարում
 • Համապատասխան փաստաթղթերի  առկայության  ստուգում
 • Հատուցման գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Անհրաժեշտության դեպքում  համապատասխան փորձագետի կամ ՃՈ ներկայացուցչի հրավիրում դեպքի վայր
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի լրացում եւ սահմանված ժամկետներում փաստաթղթերի և լուսանկարների  հանձնում համապատասխան ստորաբաժանում

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-05-13

Փակման ամսաթիվ 2016-05-30

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ

Աշխատավայրը՝ Սևան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ սպասարկման/վաճառքների բնագավառում
 • Հաղորդկակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի(մասնավորոպես Word, Excel) գերազանց իմացություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն

Պարտականություններ

 • Մուտքային զանգերի ընդունում
 • Հաճախորդներին դեպքի վայրում անհրաժեշտ միջոցառումների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաճախորդներին հայտերի կարգավորման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2015-11-27

Փակման ամսաթիվ 2015-12-18

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ:

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • ISO \ IEC 27001 ստանդարտի վերաբերյալ որոշակի գիտելիքներ
 • Տեղեկատվական անվտանգության ստանդարտների /ISO 27001, ITIL, COBIT/ վերաբերյալ որոշակի գիտելիքներ
 • Համակարգչային հմտություններ`ՏՏ անվտանգության կառավարման գործընթացի վերաբերյալ, ինչպես նաև ցանցերի  և համակարգերի ադմինիստրավորման վերաբերյալ գիտելիքների առկայություն
 • Տրամաբանական մտածողություն, ճկունություն
 • Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն

Պարտականություններ

 • Ընկերության տեղեկատվական ռիսկերի նվազմանն ուղղված տեղեկատվական անվտանգության ապահովման քաղաքականության և ռազմավարական ուղղությունների մշակման  գործընթացին մասնակցություն
 • Մասնակցություն տեղեկատվական ռիսկերի բացահայտման և  գնահատման գործընթացներին
 • Բացահայտված ռիսկերի վերացմանը կամ նվազեցմանն ուղղված առաջարկների ներկայացում
 • ՏՏ գործընթացների ուսումնասիրություն և  մասնակցություն իրականացվող  մոնիթորինգին
 • Մասնակցություն տեղեկատվական անվտանգության ապահովմանն ու պահպանմանն ուղղված դասընթացներին, հետագայում նմանատիպ դասընթացների անցկացում
 • Կապի արտաքին աղբյուրների լոգերի ուսումնասիրություն
 • Կրիտիկական համակարգի լոգերի ուսումնասիրություն
 • Տեղեկատվական անվտանգության նոր գործընթացների և տեխնոլոգիաների ներդրման առաջարկների ներկայացում ՝ տեղեկատվական անվտանգության ապահովման ընթացիկ մակարդակի բարելավման նպատակով
 • Մասնակցություն ելքային տեղեկատվության վերահսկողության  գործընթացին
 • Տեղեկատվական անվտանգության գծով պատահարների վերլուծության իրականացում և մասնակցություն համապատասխան ծրագրերի մշակման գործընթացում

Տևողությունը`

  6 ամսից 1 տարի

Բացման ամսաթիվ 2016-02-29

Փակման ամսաթիվ 2016-03-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական  կամ իրավաբանական կրթություն
 • Ապահովագրության հիմունքների իմացություն
 • MS office-ի  գերազանց իմացություն
 • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն՝ գրավոր և բանավոր խոսք
 • Հաղորդակցվելու գերազանց  ունակություն
 • Ուշադիր աշխատելու ունակություն
 • Սովորելու ցանկություն

 

Պարտականություններ

 • Որակի ներքին ստուգումների իրականացում կիսամյակային կտրվածքով /գործընթացի պլանավորում, հաշվետվությունների կազմում/
 • Բողոք-պահանջների հետ աշխատանքների իրականացում /գործընթացի համակարգում, համեմատական վերլուծության իրականացում ամսական  և տարեկան կտրվածքով/  

 

Տևողությունը`

  3-6 ամիս

Բացման ամսաթիվ 2015-12-01

Փակման ամսաթիվ 2015-12-15

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման բնագավառում ակտիվ վաճառքների առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ /ապահովագրություն, բանկային գործունեություն, անշարժ գույք, FMCG և այլն/
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ / 5-10 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-03-01

Փակման ամսաթիվ 2016-03-31

Աշխատավայրը՝ Աշտարակ

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման բնագավառում ակտիվ վաճառքների առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Ղեկավաման փորձը ցանկալի է
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /5-10 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-03-01

Փակման ամսաթիվ 2016-03-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման բնագավառում ակտիվ վաճառքների առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Ղեկավաման փորձը ցանկալի է
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /5-10 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-03-03

Փակման ամսաթիվ 2016-03-31

Աշխատավայրը՝ Վանաձոր

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ մասնաճյուղի տնօրենին 
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-06-13

Փակման ամսաթիվ 2016-06-30

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման բնագավառում ակտիվ վաճառքների առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ /ապահովագրություն, բանկային գործունեություն, անշարժ գույք, FMCG և այլն/
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ / 5-10 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-02-01

Փակման ամսաթիվ 2016-02-29

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-02-22

Փակման ամսաթիվ 2016-03-02

Աշխատավայրը՝ Նոր Հաճն

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-03-02

Փակման ամսաթիվ 2016-03-30

Կդիտարկվեն միայն Ջերմուկ քաղաքում մշտական բնակություն ունեցող թեկնածուների ինքնակենսագրությունները

Աշխատավայրը՝ Ջերմուկ

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման բնագավառում ակտիվ վաճառքների առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ /ապահովագրություն, բանկային գործունեություն, անշարժ գույք, FMCG և այլն/
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ / 5-10 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-03-25

Փակման ամսաթիվ 2016-04-25

Աշխատավայրը՝ Աբովյան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման բնագավառում ակտիվ վաճառքների առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ /ապահովագրություն, բանկային գործունեություն, անշարժ գույք, FMCG և այլն/
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ / 5-10 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-03-11

Փակման ամսաթիվ 2016-04-10

Աշխատավայրը՝ Սևան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն (2-րդ կուրսի մագիստրատուրայում սովորող ուսանող, շրջանավարտ)
 • Ուսուցանելու/դասընթացներ կազմակերպելու և անցկացնելու առնվազն 1 տարվա պրակտիկա/աշխատանքային փորձ
 • Գերազանց հաղորդակցման և ներկայացուցչական հմտություններ
 • Կազմակերպչական հմտություններ, տեղեկատվությունը մանրակրկիտ ուսումնասիրելու, վերլուծելու ունակություն
 • Նպատակասլացություն, թիմում աշխատելու ունակություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն /գրավոր և բանավոր/, անգլերենի լավ իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) փաթեթի գերազանց իմացություն
 • Աշխատանքային փորձը վաճառքների ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն
 • Ուսուցման բնագավառում լրացուցիչ կրթության /դասընթացներ, սեմինարներ/ առկայությունը ցանկալի է

Պարտականություններ

 • Մասնակցել Ընկերության կողմից իրականացվող դասընթացների կազմակերպման գործընթացին՝ կորպորատիվ ծրագրերին համաձայն
 • Մասնակցել դասընթացների ծրագրի կազմելու գործընթացին՝ համագործակցելով ապահովագրության մասնագետների հետ
 • Մասնակցել ուսուցման գործընթացի պլանավորմանը
 • Գնահատել ուսուցման արդյունավետությունը
 • Մասնակցել աշխատակիցների զարգացմանն ուղղված պլանի մշակման գործընթացին
 • Իրականացնել անձնակազմի ուսուցման և զարգացման բաժնի գործառույթներին առնչվող այլ առաջադրանքներ

Տևողությունը`

  3-6 ամիս`երկարացման հնարավորությամբ

Բացման ամսաթիվ 2016-05-12

Փակման ամսաթիվ 2016-05-22

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Հաճախորդների սպասարկում, հայտի կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
 • Բողոք դիմումների ընդունում և փոխանցում համապատասխան բաժին
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում
 • Նամակների, զեկուցագրերի կազմում
 • Յուրաքանչյուր ամսվա վերջում հաշվետվությունների կազմում տվյալ ամսվա կարգավորված գործերի վերաբերյալ

Տևողությունը`

  1 տարի

Բացման ամսաթիվ 2016-04-06

Փակման ամսաթիվ 2016-05-05

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-04-06

Փակման ամսաթիվ 2016-05-06

Աշխատավայրը՝ Վեդի

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-04-06

Փակման ամսաթիվ 2016-05-06

Աշխատավայրը՝ Վարդենիս

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ծրագրային ապահովման նախագծման, ստեղծման և զարգացման ոլորտում
 • ASP.NET կամ PHP գերազանց իմացություն
 • C#, SQL, MySQL, JAVASCRIPT, AJAX(JQUERY) իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Հայերենի և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, տեխնիկական անգլերենի իմացություն 
 • Խնդիրներ լուծելու և որոշումներ կայացնելու հմտություն
 • Ժամանակի կառավարման և կազմակերպչական հմտություններ
 • Հաշվապահական գիտելիքների առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն

Պարտականություններ

 • Մշակել և զարգացնել ընկերության ծրագրային ապահովման բազան
 • Վերլուծել նոր ծրագրային ապահովման պահանջները
 • Իրականացնել օբյեկտ-կողմնորոշված վերլուծություն, նախագծում, թեստավորում
 • Տվյալների բազաների հիման վրա կազմել հաշվետվություններ

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-04-11

Փակման ամսաթիվ 2014-05-08

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա փորձ ֆինանսական/ապահովագրական ոլորտում
 • Ֆինանսական վերլուծություններ իրականացնելու փորձ
 • Հաշվապահության հիմունքների, այդ թվում` ապահովագրական ընկերությունների կողմից ՀՀ ԿԲ ներկայացվող հաշվետվությունների վերլուծություն իրականացնելու իմացություն
 • Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին ՀՀ օրենքի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Ծրագրային ապահովման աշխատանքների իրականացման փորձի առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • MS Office-ի՝ հատկապես  Excel-ի գերազանց իմացություն
 • Տրամաբանական մտածողություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Բանակցություններ վարելու հմտություն
 • Ուսուցանելու/սովորեցնելու ունակություն
 • Ժամանակի արդյունավետ օգտագործում և խնդիրներ լուծելու ունակություն
 • Սովորելու ցանկություն

 

 

Պարտականություններ

 • Մասնակցություն Ընկերության բիզնես-գործընթացների, Ընկերության գործունեությունը կանոնակարգող ներքին ընթացակարգերի, հրահանգների, ուղեցույցների մշակմանը, վերանայմանը և լրամշակմանը
 • Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական ցուցանիշների հիման վրա եռամսյակային Ֆինանսական համեմատական վերլուծությունների իրականացում 
 • Ընկերության կողմից ՀՀ ԿԲ ներկայացվող ամենամյա գործարար ծրագրի մշակում
 • Խորհրդատվության տրամադրում Ընկերության ծրագրային ապահովման /RGS-Insurance/ հարցերով՝ Ընկերության բիզնես-գործընթացների ներդրման և դրանց շարունակականության ապահովման նպատակով
 • Ընկերության բիզնես-գործընթացներում մեթոդաբանական բնույթի աշխատանքների իրականացում և խորհրդատվության տրամադրում

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-04-12

Փակման ամսաթիվ 2014-05-08

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-04-25

Փակման ամսաթիվ 2016-05-15

Աշխատավայրը՝ Գյումրի

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • ՏՏ բնագավառում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
 • MS Windows 7; MS Windows 2008/2012 R2 Server ; MS Active Directory, GPO, File Server; Terminal Server, MS Exchange 2010/2013; MS System Center 2012; MS WSUS Server; MS SQL Server 2008/2012; VMware ESXi; Veeam Backup 7.0; TCP/IP, DNS, DHCP, FTP, VPN գերազանց իմացություն
 • Linux Skills (Debian, CentOS); Asterisk, Elatix administration իմացություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, տեխնիկական անգլերենի իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • B կարգի վարորդական վկայականի առկայությունը ցանկալի է

Պարտականություններ

 • Ապահովել սերվերների օպերացիոն համակարգերի և կիրառական ծրագրային ապահովման գործընթացը, ինչպես նաև իրականացնել տվյալների բազաների ադմինիստրավորում
 • Իրականացնել Ընկերության համակարգչային և հեռախոսային ցանցի ադմինիստրավորում
 • Ապահովել հեռահաղորդակցության համակարգի անխափան աշխատանքը
 • Ապահովել նոր տեխնիկական սարքավորումների տեղադրում և վերահսկել նրանց անխափան աշխատանքը
 • Իրականացնել պահուստային կրկնօրինակման համակարգի ադմինիստրավորում և պահուստային կրկնօրինակների ստեղծում
 • Իրականացնել պահուստային կրկնօրինակից հիմնական համակարգ տվյալների վերականգնման և պահուստային համակարգին անցման գործընթացը
 • Ապահովել պահուստային կրկնօրինակների և արխիվների պահպանումը
 • Ապահովել տեխնիկական սարքավորումների սպառվող նյութերի ձեռքբերման գործընթացը
 • Հեռակա ադմինիստրավորել աշխատակայանները
 • Տրամադրել աշխատակիցներին հասանելիություններ, անհրաժեշտության դեպքում դադարեցնել կամ կասեցնել դրանք

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-06-03

Փակման ամսաթիվ 2016-06-30

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Հայտային դիմումների ընդունում
 • Հաճախորդների սպասարկում, ընթացիկ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում
 • Նամակների, զեկուցագրերի և գրությունների կազմում 
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում վերադաս ղեկավարին

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-10-20

Փակման ամսաթիվ 2016-11-15

Առաջարկում ենք

 

 • Հաստիքային աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում և բժշկական ապահովագրություն
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում և ստորաբաժանումներում
 • Հեռանկարային ոլորտում մասնագիտանալու հնարավորություն

Աշխատավայրը՝ Վաղարշապատ

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-05-30

Փակման ամսաթիվ 2016-06-15

Աշխատավայրը՝ Ալավերդի

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Ղեկավաման փորձը ցանկալի է
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /5-10 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-02-01

Փակման ամսաթիվ 2017-02-28

Կդիտարկվեն միայն Կապան քաղաքում մշտական բնակություն ունեցող թեկնածուները:

Աշխատավայրը՝ Կապան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Ղեկավաման փորձը ցանկալի է
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /5-10 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-07-26

Փակման ամսաթիվ 2016-08-15

Կդիտարկվեն միայն Իջևան քաղաքում մշտական բնակություն ունեցող թեկնածուները:

Աշխատավայրը՝ Իջևան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-08-03

Փակման ամսաթիվ 2016-08-23

Աշխատավայրը՝ Եղեգնաձոր

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման բնագավառում ակտիվ վաճառքների առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ 
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ /10-20 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-10-10

Փակման ամսաթիվ 2016-10-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման բնագավառում ակտիվ վաճառքների առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ 
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ /10-20 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-10-10

Փակման ամսաթիվ 2016-10-31

Աշխատավայրը՝ Աշտարակ

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Հայտային դիմումների ընդունում
 • Հաճախորդների սպասարկում, ընթացիկ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում
 • Նամակների, զեկուցագրերի և գրությունների կազմում 
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում վերադաս ղեկավարին

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-10-20

Փակման ամսաթիվ 2016-11-15

Առաջարկում ենք

 • Հաստիքային աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում և բժշկական ապահովագրություն
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում և ստորաբաժանումներում

Աշխատավայրը՝ Վաղարշապատ

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Հայտային դիմումների ընդունում
 • Հաճախորդների սպասարկում, ընթացիկ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում
 • Նամակների, զեկուցագրերի և գրությունների կազմում 
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում վերադաս ղեկավարին

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-10-20

Փակման ամսաթիվ 2016-11-15

Առաջարկում ենք

 • Հաստիքային աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում և բժշկական ապահովագրություն
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում և ստորաբաժանումներում

Աշխատավայրը՝ Աշտարակ

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Հայտային դիմումների ընդունում
 • Հաճախորդների սպասարկում, ընթացիկ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում
 • Նամակների, զեկուցագրերի և գրությունների կազմում 
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում վերադաս ղեկավարին

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-10-20

Փակման ամսաթիվ 2016-11-15

Առաջարկում ենք

 • Հաստիքային աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում և բժշկական ապահովագրություն
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում և ստորաբաժանումներում

Աշխատավայրը՝ Հրազդան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում գրասենյակում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-10-10

Փակման ամսաթիվ 2016-11-15

Առաջարկում ենք

 

 • Հաստիքային աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում և բժշկական ապահովագրություն
 • Հեռանկարային ոլորտում մասնագիտանալու հնարավորություն
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում և ստորաբաժանումներում

 

Աշխատավայրը՝ Արտաշատ

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական, ապահովագրական ոլորտում 
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel, Power Point/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հանրային ելույթներ անցկացնելու հմտություն /presentation skills/
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Ապահովագրական ոլորտում աշխատելու ցանկություն 

Պարտականություններ

 • Անձնական /բժշկական/ ապահովագրության գծով պայմանագրերի կնքում
 • Պրեզենտացիանների պատրաստում և ներկայացում կորպորատիվ հաճախորդներին
 • Հաճախորդներին մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում
 • Պայմանագրերի, համաձայնագրերի, հաշիվների, ակտերի պատրաստում
 • Հաշվետվությունների պատրաստում և վերլուծությունների  իրականացում 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-11-01

Փակման ամսաթիվ 2016-11-15

Առաջարկում ենք

 • Հաստիքային աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում և բժշկական ապահովագրություն
 • Հեռանկարային ոլորտում մասնագիտանալու հնարավորություն
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում և ստորաբաժանումներում

 

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ծրագրային ապահովման նախագծման, ստեղծման և զարգացման ոլորտում
 • ASP.NET-ի գերազանց իմացություն
 • Trasact-SQL-ի գերազանց իմացություն
 • SQL, ADO.NET, JAVASCRIPT գերազանց իմացություն
 • OOP/ OOD հիմունքների իմացություն 
 • Հաղորդկացման գերազանց հմտություններ 
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Խնդիրներ լուծելու և որոշումներ կայացնելու հմտություն
 • PHP/ MySQL իմացույթունը կդիտարկվի որպես առավելություն

Պարտականություններ

 • Մշակել և զարգացնել ընկերության ծրագրային ապահովման բազան
 • Վերլուծել նոր ծրագրային ապահովման պահանջները
 • Իրականացնել օբյեկտ-կողմնորոշված վերլուծություն, նախագծում, թեստավորում
 • Տվյալների բազաների հիման վրա կազմել հաշվետվություններ

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-11-16

Փակման ամսաթիվ 2016-12-11

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • ՏՏ բնագավառում նվազագույն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
 • MS Windows 7/8/10; TCP/IP, DNS, DHCP, FTP, VPN; MS Windows 2008/2012 R2 Server; MS Active Directory, GPO, Terminal Server, File Server գերազանց իմացություն
 • MS Exchange 2010/2013; MS WSUS Server; MS SQL Server 2008/2012; Corporate Antivirus Systems; VMware ESXi; Veeam Backup 7.0; Linux Skills (Debian, CentOS); Asterisk, Elastix administration իմացությունը ցանկալի է 
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • B կարգի վարորդական վկայականի առկայությունը պարտադիր է

Պարտականություններ

 • Ապահովել սերվերների օպերացիոն համակարգերի և կիրառական ծրագրային ապահովման գործընթացը, ինչպես նաև իրականացնել տվյալների բազաների ադմինիստրավորում
 • Իրականացնել Ընկերության համակարգչային և հեռախոսային ցանցի ադմինիստրավորում
 • Ապահովել հեռահաղորդակցության համակարգի անխափան աշխատանքը
 • Ապահովել նոր տեխնիկական սարքավորումների տեղադրում և վերահսկել նրանց անխափան աշխատանքը
 • Իրականացնել պահուստային կրկնօրինակման համակարգի ադմինիստրավորում և պահուստային կրկնօրինակների ստեղծում
 • Իրականացնել պահուստային կրկնօրինակից հիմնական համակարգ տվյալների վերականգնման և պահուստային համակարգին անցման գործընթացը
 • Ապահովել պահուստային կրկնօրինակների և արխիվների պահպանումը
 • Ապահովել տեխնիկական սարքավորումների սպառվող նյութերի ձեռքբերման գործընթացը
 • Հեռակա ադմինիստրավորել աշխատակայանները
 • Տրամադրել աշխատակիցներին հասանելիություններ, անհրաժեշտության դեպքում դադարեցնել կամ կասեցնել դրանք

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-05-10

Փակման ամսաթիվ 2017-05-30

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 1 տրվա աշխատանքային փորձ ՏՏ ոլորտում /ցանկալի է բանկային ոլորտում կամ ապահովագրական ընկերությունում/
 • Համակարգչային և ցանցային ծրագրերից օգտվելու հիմունքների իմացություն
 • Windows XP,7 լավ իմացություն
 • PHP,X.M.L-ի իմացություն
 • Network protocols & services հիմունքների իմացություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Ուսուցանելու/սովորեցնելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Օգտագործողներին տրամադրել խորհրդատվություն կիրառվող ծրագրի օգտագործման վերաբերյալ
 • Գրանցել և մշակել հեռախոսազանգով կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով օգտագործողների կողմից ներկայացված հայտերը
 • Վերլուծել, դասակարգել առաջացած տեխնիկական խնդիրները, հնարավորության դեպքում խնդրին տալ անհապաղ լուծում
 • Անհրաժեշտության դեպքում հայտերը փոխանցել ՏՏ բաժնի համպատասխան մասնագետին
 • Տեղեկացնել հայտ ներկայացրած օգտագործողին հայտի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ
 • Վերահսկել ներկայացված հայտի կատարման ընթացքը` ըստ ներկայացված հայտերի առաջնայնության
 • Իրականացնել կիրառվող ծրագրի մոնիթորինգ
 • Կազմել հաճախ տրվող հարցերի ցուցակներ և  մշակել համապատասխան ուղեցույցեր

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-11-16

Փակման ամսաթիվ 2016-12-10

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2016-11-20

Փակման ամսաթիվ 2016-11-30

Աշխատավայրը՝ Սիսիան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն /տեխնիկական, տնտեսագիտական/
 • Պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած
 • Վարորդական վկայականի առկայություն /3 տարվա փորձ/
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն, մտքի ճկունություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Իրականացնել վնասված գույքի, ինչպես նաև վնասված գույքի լուսանկարների զննություն
 • Կատարված զննության հիման վրա կազմել զննման ակտ,
 • Կազմել վնասի չափի վերաբերյալ եզրակացություն
 • Հետևել վերանորոգող կազմակերպությունների կողմից իրականացվող վերանորոգման աշխատանքների որակի և ժամկետների պահպանմանը
 • Ապահովագրական խարդախության դեպքեր հայտնաբերելիս  գործը փոխանցել անվտանգության ծառայություն
 • Կազմել հաշվետվություններ և դրանք ներկայացնել անմիջական ղեկավարին

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-03-13

Փակման ամսաթիվ 2017-03-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-01-20

Փակման ամսաթիվ 2017-02-15

Աշխատավայրը՝ Մարտունի

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ սպասարկման/վաճառքների բնագավառում
 • Հաղորդկակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի(մասնավորոպես Word, Excel) գերազանց իմացություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն

Պարտականություններ

 • Մուտքային զանգերի ընդունում
 • Հաճախորդներին դեպքի վայրում անհրաժեշտ միջոցառումների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաճախորդներին հայտերի կարգավորման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-04-20

Փակման ամսաթիվ 2018-05-15

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ:

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ 
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ /10-20 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-02-22

Փակման ամսաթիվ 2017-02-28

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ 
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ /10-20 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-02-22

Փակման ամսաթիվ 2017-02-28

Աշխատավայրը՝ Սևան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
 • Ավտոապահովագրողների   Բյուրոյի կողմից հաստատված վնասի գնահատման  իրականացման համար փորձագետի որակավորման վկայագրի առկայությունը պարտադիր է  
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն

 

 

 

Պարտականություններ

 • Իրականացնել տրանսպորտային միջոցներին պատճառված վնասի գնահատում
 • Կազմել վնասի չափի վերաբերյալ եզրակացություն
 • Ստուգել վերանորոգող կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վերանորոգման նախահաշիվները
 • Ներկայացնել առաջարկներ վերանորոգման գների վերաբերյալ
 • Անհրաժեշտության դեպքում տալ առաջարկ լրացուցիչ փորձաքննություն նշանակելու և իրականացնելու վերաբերյալ 

 

 

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-03-10

Փակման ամսաթիվ 2017-03-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-03-10

Փակման ամսաթիվ 2017-03-31

Աշխատավայրը՝ Բերդ

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտության, մարքեթինգի, ֆինանսների ոլորտում) 
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Գրագետ բանավոր և գրավոր խոսք (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն) 
 • Գործնական էտիկետի և գործավարության ստանդարտների իմացություն 
 • MS Office փաթեթի (մասնավորապես Excel, ցանկալի է նաև Access) գերազանց իմացություն
 • Աշխատանքն ըստ առաջնահերթության դասակարգելու ունակություն 
 • Թիմային աշխատանքի հմտություններ 
 • Գործնական շփման հմտություններ 
 • Պատասխանատվության զգացում 
 • Ճշտապահություն
 • Սթրեսակայունություն

Պարտականություններ

 • Հավաքագրել/բաշխել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները ընկերության համապատասխան ստորաբաժանումներով 
 • Կազմել և վարել հաշվետվություններ վաճառքների պլանային ցուցանիշների և նորմատիվների կատարման վերաբերյալ 
 • Կազմել հաշվետվություններ ենթակա ստորաբաժանումների աշխատակիցների հանձնարարականների վերաբերյալ 
 • Կազմել հաշվետվություններ ենթակա ստորաբաժանումների կողմից այլ ստորաբաժանումներ արվող հարցումների վերաբերյալ 
 • Մասնակցել բիզնես նամակագրության կազմման և վարման գործընթացին 
 • Իրականացնել փոխտնօրենի այլ հանձնարարականներ 
 • Հնարավոր են գործուղումներ մարզերում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-03-21

Փակման ամսաթիվ 2017-04-10

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ 
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ /10-20 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-04-12

Փակման ամսաթիվ 2017-07-30

Աշխատավայրը՝ Մարտունի

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-04-10

Փակման ամսաթիվ 2017-05-10

Աշխատավայրը՝ Նոյեմբերյան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-04-10

Փակման ամսաթիվ 2017-05-10

Աշխատավայրը՝ Մեղրի

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-04-10

Փակման ամսաթիվ 2017-05-10

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն բժշկական կրթություն /թերապևտ կամ ընտանեկան բժիշկ/
 • Առնվազն 3 տարվա պրակտիկ բժշկի  աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Անձնական ապահովագրության հայտերի կարգավորման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում
 • Անձնական ապահովագրության գծով հայտերի ընդունում
 • Հաճախորդներին մասնագիտական  խոհրդատվության տրամադրում` համապատասխան բուժհաստատություն դիմելու, համապատասխան բուժզննում անցնելու  և բուժօգնություն ստանալու վերաբերյալ
 • Ապահովագրական դեպքին առնչվող փաստաթղթերի փաթեթի  ուսումնասիրություն
 • Տուժողի առողջությանը պատճառված վնասի չափի փորձաքննության իրականացում
 • Փորձագիտական եզրակացության  կազմում
 • Փոխհատուցում տրամադրելու կամ մերժելու մասին որոշման ընդունում

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-05-20

Փակման ամսաթիվ 2018-06-15

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Աշխատանքի պլանավորման հմտություն
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Թիմային աշխատանքին և սովորելուն ունակ

Պարտականություններ

 • Հաշվետվությունների պատրաստում
 • Տեղեկանքների պատրաստում
 • Չվերակնքված պայմանագրերի մշակում
 • Իրավաբանական դեպարտամենտի հետ փաստաթղթաշրջանառության գործընթացի ապահովում
 • Ներքին նամակագրության վերահսկում

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-05-05

Փակման ամսաթիվ 2017-05-30

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-07-10

Փակման ամսաթիվ 2017-07-31

Աշխատավայրը՝ Եղվարդ

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-05-10

Փակման ամսաթիվ 2017-06-10

Աշխատավայրը՝ Դիլիջան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների ոլորտում փորձը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հայերենի գերազանց և ռուսերենի լավ իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն 
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Նոր հաճախորդների ներգրավում
 • Առկա հաճախորդների սպասարկում
 • Վաճառքի ծավալների ավելացում
 • Ղեկավարի այլ հանձնարարականների կատարում

Տևողությունը`

  3 ամիս վարձատրվող ստաժավորում՝ հետագա երկարաձգման հնարավորությամբ

Բացման ամսաթիվ 2017-07-05

Փակման ամսաթիվ 2017-07-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հայերենի, պարսկերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի  իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • MS Office-ի գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • 1 տարվա աշխատանքային փորձը սպասարկման ոլորտում ցանկալի է
 • Բժշկական կրթությունը կամ բժշկական տերմինաբանության իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Առնվազն 1 տարվա բանավոր թարգմանությունների փորձը  (պարսկերենից  ռուսերեն/անգլերեն  և հայերեն և հակառակը) կդիտարկվի որպես առավելություն

 

 

Պարտականություններ

 • Մուտքային զանգերի ընդունում և սպասարկում
 • Օտարերկրյա հաճախորդների /պարսկալեզու/ և հայ կամ ռուսախոս/ անգլախոս մասնագետների միջև կապի ապահովում /թարգմանության միջոցով/
 • Հաճախորդներին հայտերի կարգավորման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-04-15

Փակման ամսաթիվ 2018-05-15

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ:

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ 
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ /10-20 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-06-07

Փակման ամսաթիվ 2017-06-30

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն 
 • Պարտադիր զինվորական ծառայություն 
 • Վարորդական վկայականի առկայություն /3 տարվա փորձ/
 • ՃԵԿ և ՀՀ ՃԵԱԱՄ օրենքի գերազանց իմացություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն, ճկունություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Սեփական ավտոմեքենայի առկայությունը պարտադիր է

Պարտականություններ

 • Պատահարի վայրի այցելություն եւ դեպքին առնչվող հանգամանքների  ուսումնասիրություն
 • Պատահարի վայրի և վնասված գույքի լուսանկարում
 • Համապատասխան փաստաթղթերի  առկայության  ստուգում
 • Հատուցման գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Անհրաժեշտության դեպքում  համապատասխան փորձագետի կամ ՃՈ ներկայացուցչի հրավիրում դեպքի վայր
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի լրացում եւ սահմանված ժամկետներում փաստաթղթերի և լուսանկարների  հանձնում համապատասխան ստորաբաժանում

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-06-07

Փակման ամսաթիվ 2017-06-30

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ

Աշխատավայրը՝ Մարտունի

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-07-10

Փակման ամսաթիվ 2017-07-31

Աշխատավայրը՝ Նոր Հաճն

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն բժշկական կրթություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Մանրուքներին ուշադրություն դարձնելու կարողություն
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel, Power Point/ գերազանց իմացություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Արագ սովորելու ունակություն
 • Բժշկական կամ ֆինանսական ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն 

Պարտականություններ

 • Անձնական ապահովագրության գծով պայմանագրերի կնքում
 • Հաճախորդներին մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության ծրագրերի, պայմանների, կանոնների և   սակագների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
 • Պայմանագրերի, համաձայնագրերի, հաշիվների, ակտերի պատրաստում
 • Կնքված պայմանագրերի տվյալների մուտքագրում Ընկերության էլեկտրոնային  ծրագիր 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-07-07

Փակման ամսաթիվ 2017-07-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-07-26

Փակման ամսաթիվ 2017-08-10

Աշխատավայրը՝ Վեդի

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն 
 • Պարտադիր զինվորական ծառայություն 
 • Վարորդական վկայականի առկայություն /3 տարվա փորձ/
 • ՃԵԿ և ՀՀ ՃԵԱԱՄ օրենքի գերազանց իմացություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն, ճկունություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Սեփական ավտոմեքենայի առկայությունը պարտադիր է

Պարտականություններ

 • Պատահարի վայրի այցելություն եւ դեպքին առնչվող հանգամանքների  ուսումնասիրություն
 • Պատահարի վայրի և վնասված գույքի լուսանկարում
 • Համապատասխան փաստաթղթերի  առկայության  ստուգում
 • Հատուցման գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Անհրաժեշտության դեպքում  համապատասխան փորձագետի կամ ՃՈ ներկայացուցչի հրավիրում դեպքի վայր
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի լրացում եւ սահմանված ժամկետներում փաստաթղթերի և լուսանկարների  հանձնում համապատասխան ստորաբաժանում

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-10-10

Փակման ամսաթիվ 2017-10-31

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ

Աշխատավայրը՝ Գորիս

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-09-10

Փակման ամսաթիվ 2017-09-30

Աշխատավայրը՝ Բերդ

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ 
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ /10-20 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-08-10

Փակման ամսաթիվ 2017-09-10

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների բնագավառում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հաղորդակցման և կազմակերպչական գերազանց հմտություններ
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Երևանում և մարզերում հաճախակի գործուղումների մեկնելու պատրաստակամություն
 • Վարորդական վկայականի առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն 
 • Առաձնահատուկ կարևորում ենք թեկնածուի սովորելու ձգտումը

Պարտականություններ

 • Կազմակերպել վաճառքի  մասնագետների աշխատանքը գրասենյակներում
 • Մշակել վաճառքի զարգացման նոր, այլընտրանքային մեթոդներ և ներդնել վաճառքի  ողջ ցանցում
 • Իրականացնել պարեբերական մոնիթորինգ
 • Վերլուծել վաճառքների ցուցանիշները և առաջարկել  զարգացման նոր ուղիներ 
 • Կիսվել փորձով նոր վաճառքի մասնագետների հետ

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-08-20

Փակման ամսաթիվ 2017-09-20

Առաջարկում ենք՝

 • Հաստիքային աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում 
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար 
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում 
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություններ

 

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • ՏՏ բնագավառում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • MS Windows 7/ 8/ 10 and TCP/ IP իմացություն
 • DNS, DHCP, FTP, VPN, MS Windows 2008/2012 R2 Server, MS Active Directory, GPO, Terminal Server, File Server, MS Exchange 2010/2013, MS WSUS Server, MS SQL Server 2008/2012, Corporate Antivirus Systems, Veeam Backup 7.0, Linux (Debian and CentOS), Asterisk and Elastix  իմացությունը ցանկալի է
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, տեխնիկական անգլերենի իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • B կարգի վարորդական վկայականի առկայություն

Պարտականություններ

 • Ապահովել սերվերների օպերացիոն համակարգերի և կիրառական ծրագրային ապահովման գործընթացը, ինչպես նաև իրականացնել տվյալների բազաների ադմինիստրավորում
 • Իրականացնել Ընկերության համակարգչային և հեռախոսային ցանցի ադմինիստրավորում
 • Ապահովել հեռահաղորդակցության համակարգի անխափան աշխատանքը
 • Ապահովել նոր տեխնիկական սարքավորումների տեղադրում և վերահսկել նրանց անխափան աշխատանքը
 • Իրականացնել պահուստային կրկնօրինակման համակարգի ադմինիստրավորում և պահուստային կրկնօրինակների ստեղծում
 • Իրականացնել պահուստային կրկնօրինակից հիմնական համակարգ տվյալների վերականգնման և պահուստային համակարգին անցման գործընթացը
 • Ապահովել պահուստային կրկնօրինակների և արխիվների պահպանումը
 • Ապահովել տեխնիկական սարքավորումների սպառվող նյութերի ձեռքբերման գործընթացը
 • Հեռակա ադմինիստրավորել աշխատակայանները
 • Տրամադրել աշխատակիցներին հասանելիություններ, անհրաժեշտության դեպքում դադարեցնել կամ կասեցնել դրանք

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-12-01

Փակման ամսաթիվ 2017-12-30

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-10-25

Փակման ամսաթիվ 2017-11-25

Աշխատավայրը՝ Վայք

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ 
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ /10-20 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-11-10

Փակման ամսաթիվ 2017-11-30

Աշխատավայրը՝ Աբովյան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-09-25

Փակման ամսաթիվ 2017-10-25

Աշխատավայրը՝ Մարտունի

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Ղեկավաման փորձը ցանկալի է
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /5-10 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-09-26

Փակման ամսաթիվ 2017-10-26

Կդիտարկվեն միայն Իջևան քաղաքում մշտական բնակություն ունեցող թեկնածուները:

Աշխատավայրը՝ Սևան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն (2-րդ կուրսի մագիստրատուրայում սովորող ուսանող, շրջանավարտ)
 • Ուսուցանելու/դասընթացներ կազմակերպելու և անցկացնելու առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Գերազանց հաղորդակցման և ներկայացուցչական հմտություններ
 • Կազմակերպչական հմտություններ, տեղեկատվությունը մանրակրկիտ ուսումնասիրելու, վերլուծելու ունակություն
 • Նպատակասլացություն, թիմում աշխատելու ունակություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն /գրավոր և բանավոր/, անգլերենի լավ իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) փաթեթի գերազանց իմացություն
 • Աշխատանքային փորձը վաճառքների ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն
 • Ուսուցման բնագավառում լրացուցիչ կրթության /դասընթացներ, սեմինարներ/ առկայությունը ցանկալի է

Պարտականություններ

 • Իրականացնել Ընկերության կողմից կազմակերպվող դասընթացները՝ կորպորատիվ ծրագրերին համաձայն
 • Կազմել դասընթացների ծրագրեր՝ համագործակցելով ապահովագրության մասնագետների հետ
 • Մասնակցել ուսուցման գործընթացի պլանավորմանը
 • Գնահատել ուսուցման արդյունավետությունը
 • Մասնակցել աշխատակիցների զարգացմանն ուղղված պլանի մշակման գործընթացին
 • Իրականացնել անձնակազմի ուսուցման և զարգացման բաժնի գործառույթներին առնչվող այլ առաջադրանքներ

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-10-03

Փակման ամսաթիվ 2017-10-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-09-25

Փակման ամսաթիվ 2017-10-25

Աշխատավայրը՝ Դիլիջան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Հայտային դիմումների ընդունում
 • Հաճախորդների սպասարկում, ընթացիկ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում
 • Նամակների, զեկուցագրերի և գրությունների կազմում 
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում վերադաս ղեկավարին

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-11-12

Փակման ամսաթիվ 2017-11-30

Առաջարկում ենք

 • Հաստիքային աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում և բժշկական ապահովագրություն
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում և ստորաբաժանումներում
 • Հեռանկարային ոլորտում մասնագիտանալու հնարավորություն

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-10-24

Փակման ամսաթիվ 2017-11-20

Աշխատավայրը՝ Եղեգնաձոր

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն /տեխնիկական, տնտեսագիտություն, իրավավագիտություն/
 • MS Office փաթեթի՝ մասնավորապես Excel-ի գերազանց իմացություն
 • Հայերենի, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Ուշադրություն մանրուքներին
 • Վերլուծական միտք
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Ապահովագրական գործի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն

Պարտականություններ

 • Ընկերության էլեկտրոնային ծրագիր մուտքագրած ապահովագրության պայմանագրերի գծով վերաապահովագրման կիրառում 
 • Հայտերի գծով հաշվառման իրականացում
 • Վաճառողներից ստացված հարցումների մշակում և անհրաժեշտ տեղեկատվության թարգմանություն
 • Վերաապահովագրության գծով անհրաժեշտ տեղեկատվության ժամանակին տրամադրում Ընկերության համապատասխան ստորաբաժանումներին
 • Վերաապահովագրողների տվյալների թարմացում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-11-10

Փակման ամսաթիվ 2017-11-30

Կդիտարկվեն միայն սահմանված պահանջներին համապատասպան թեկնածուների ռեզյումեները:

Հարցազրույցների փուլին հնարավորություն կունենան մասնակցել միայն նախնական փուլի թեստավորումը բարեհաջող անցած թեկնածուները:

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2017-12-08

Փակման ամսաթիվ 2017-12-31

Աշխատավայրը՝ Հրազդան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ծրագրային ապահովման նախագծման, ստեղծման և զարգացման ոլորտում
 • ASP.NET-ի գերազանց իմացություն
 • Trasact-SQL-ի գերազանց իմացություն
 • SQL, ADO.NET, JAVASCRIPT գերազանց իմացություն
 • OOP/ OOD հիմունքների իմացություն 
 • Հաղորդկացման գերազանց հմտություններ 
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Խնդիրներ լուծելու և որոշումներ կայացնելու հմտություն
 • PHP/ MySQL իմացույթունը կդիտարկվի որպես առավելություն

Պարտականություններ

 • Մշակել և զարգացնել ընկերության ծրագրային ապահովման բազան
 • Վերլուծել նոր ծրագրային ապահովման պահանջները
 • Իրականացնել օբյեկտ-կողմնորոշված վերլուծություն, նախագծում, թեստավորում
 • Տվյալների բազաների հիման վրա կազմել հաշվետվություններ

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-08-30

Փակման ամսաթիվ 2018-09-20

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ 
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն 
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում գրասենյակում 
 • Հաճախորդների սպասարկում, ընթացիկ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում 
 • Նամակների, զեկուցագրերի և գրությունների կազմում 
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում վերադաս ղեկավարին

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-03-21

Փակման ամսաթիվ 2018-04-15

Առաջարկում ենք

 • Հաստիքային աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում և բժշկական ապահովագրություն
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում և ստորաբաժանումներում
 • Հեռանկարային ոլորտում մասնագիտանալու հնարավորություն

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն 
 • Պարտադիր զինվորական ծառայություն 
 • Վարորդական վկայականի առկայություն /3 տարվա փորձ/
 • ՃԵԿ և ՀՀ ՃԵԱԱՄ օրենքի գերազանց իմացություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն, ճկունություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Աշխատանքային փորձ չի պահանջվում

Պարտականություններ

 • Պատահարի վայրի այցելություն և դեպքին առնչվող հանգամանքների  ուսումնասիրություն
 • Պատահարի վայրի և վնասված գույքի լուսանկարում
 • Համապատասխան փաստաթղթերի  առկայության  ստուգում
 • Հատուցման գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Անհրաժեշտության դեպքում  համապատասխան փորձագետի կամ ՃՈ ներկայացուցչի հրավիրում դեպքի վայր
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի լրացում, սահմանված ժամկետներում փաստաթղթերի և լուսանկարների  հանձնում համապատասխան ստորաբաժանում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-04-15

Փակման ամսաթիվ 2018-05-15

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն 
 • Պարտադիր զինվորական ծառայություն 
 • Վարորդական վկայականի առկայություն /3 տարվա փորձ/
 • ՃԵԿ և ՀՀ ՃԵԱԱՄ օրենքի գերազանց իմացություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն, ճկունություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Սեփական ավտոմեքենայի առկայությունը պարտադիր է

Պարտականություններ

 • Պատահարի վայրի այցելություն եւ դեպքին առնչվող հանգամանքների  ուսումնասիրություն
 • Պատահարի վայրի և վնասված գույքի լուսանկարում
 • Համապատասխան փաստաթղթերի  առկայության  ստուգում
 • Հատուցման գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Անհրաժեշտության դեպքում  համապատասխան փորձագետի կամ ՃՈ ներկայացուցչի հրավիրում դեպքի վայր
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի լրացում, սահմանված ժամկետներում փաստաթղթերի և լուսանկարների  հանձնում համապատասխան ստորաբաժանում

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-03-11

Փակման ամսաթիվ 2018-04-15

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ

Աշխատավայրը՝ Ստեփանավան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Գրավոր թարգմանությունների իրականացման առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Օրական 8-10 էջի թարգմանության ապահովում
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Ժամկետները պահպանելու ունակություն
 • Ուշադրություն մանրուքներին
 • Տեխնիկական թարգմանությունների փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն

Պարտականություններ

 • Իրականացնել տարբեր բնույթի /հիմնականում տեխնիկական/ տեքստերի թարգմանություններ՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով
 • Խմբագրել կատարված թարգմանությունները ըստ անհրաժեշտության

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-04-03

Փակման ամսաթիվ 2018-05-05

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ծրագրային ապահովման նախագծման, ստեղծման և զարգացման ոլորտում
 • PHP գերազանց իմացություն
 • MySQL, JAVASCRIPT, AJAX(JQUERY), C#, SQL իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Հայերենի և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, տեխնիկական անգլերենի իմացություն 
 • Խնդիրներ լուծելու և որոշումներ կայացնելու հմտություն
 • Ժամանակի կառավարման և կազմակերպչական հմտություններ

Պարտականություններ

 • Մշակել և զարգացնել ընկերության ծրագրային ապահովման բազան
 • Վերլուծել նոր ծրագրային ապահովման պահանջները
 • Իրականացնել օբյեկտ-կողմնորոշված վերլուծություն, նախագծում, թեստավորում
 • Տվյալների բազաների հիման վրա կազմել հաշվետվություններ

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-01-31

Փակման ամսաթիվ 2018-02-28

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • 3-5 տարվա աշխատանքային փորձ .NET պլատֆորմով /C#-ի կիրառմամբ/
 • 3-5 տարվա աշխատանքային փորձ ծրագրային ապահովման նախագծման, ստեղծման և զարգացման ոլորտում
 • T-SQL գերազանց իմացություն
 • C#, OOP, գերազանց իմացություն
 • ADO .NET, ADO .NET EF գերազանց իմացություն
 • ASP.NET, MVC, Web API, JavaScript, AJAX, JQuery գերազանց իմացություն
 • Հայերենի և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, տեխնիկական անգլերենի իմացություն
 • Խնդիրներ լուծելու և որոշումներ կայացնելու հմտություն
 • Ժամանակի կառավարման և կազմակերպչական հմտություններ
 • Հաշվապահական գիտելիքների առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն

Պարտականություններ

 • Մշակել և զարգացնել ընկերության ծրագրային ապահովման բազան
 • Վերլուծել նոր ծրագրային ապահովման պահանջները
 • Իրականացնել օբյեկտ-կողմնորոշված վերլուծություն, նախագծում, թեստավորում
 • Տվյալների բազաների հիման վրա կազմել հաշվետվություններ

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-05-15

Փակման ամսաթիվ 2018-06-20

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Հայտային դիմումների ընդունում
 • Հաճախորդների սպասարկում, ընթացիկ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում
 • Նամակների, զեկուցագրերի և գրությունների կազմում 
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում վերադաս ղեկավարին

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-01-15

Փակման ամսաթիվ 2018-01-30

Առաջարկում ենք

 • Հաստիքային աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում և բժշկական ապահովագրություն
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում և ստորաբաժանումներում
 • Հեռանկարային ոլորտում մասնագիտանալու հնարավորություն

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն 
 • Պարտադիր զինվորական ծառայություն 
 • Վարորդական վկայականի առկայություն /3 տարվա փորձ/
 • ՃԵԿ և ՀՀ ՃԵԱԱՄ օրենքի գերազանց իմացություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն, ճկունություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Սեփական ավտոմեքենայի առկայությունը պարտադիր է

Պարտականություններ

 • Պատահարի վայրի այցելություն եւ դեպքին առնչվող հանգամանքների  ուսումնասիրություն
 • Պատահարի վայրի և վնասված գույքի լուսանկարում
 • Համապատասխան փաստաթղթերի  առկայության  ստուգում
 • Հատուցման գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Անհրաժեշտության դեպքում  համապատասխան փորձագետի կամ ՃՈ ներկայացուցչի հրավիրում դեպքի վայր
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի լրացում, սահմանված ժամկետներում փաստաթղթերի և լուսանկարների  հանձնում համապատասխան ստորաբաժանում

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-01-11

Փակման ամսաթիվ 2018-01-31

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ

Աշխատավայրը՝ Ապարան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական, ապահովագրական ոլորտում 
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel, Power Point/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հանրային ելույթներ անցկացնելու հմտություն /presentation skills/
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Ապահովագրական ոլորտում աշխատելու ցանկություն 

Պարտականություններ

 • Անձնական /բժշկական/ ապահովագրության գծով պայմանագրերի կնքում
 • Պրեզենտացիանների պատրաստում և ներկայացում կորպորատիվ հաճախորդներին
 • Հաճախորդներին մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում
 • Պայմանագրերի, համաձայնագրերի, հաշիվների, ակտերի պատրաստում
 • Հաշվետվությունների պատրաստում և վերլուծությունների  իրականացում 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-01-11

Փակման ամսաթիվ 2018-02-28

Առաջարկում ենք

 • Հաստիքային աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում և բժշկական ապահովագրություն
 • Հեռանկարային ոլորտում մասնագիտանալու հնարավորություն
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում և ստորաբաժանումներում

 

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ 
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ /10-20 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-05-30

Փակման ամսաթիվ 2018-06-30

Աշխատավայրը՝ Մարտունի

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա փորձ հեռախոսային վաճառքների ոլորտում /ղեկավարման փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն/
 • B2C վաճառքների ոլորտում առնվազն 1 տարվա փորձ
 • Առաջնորդելու ունակություն
 • Օպերատիվ կառավարման/խնդրի բաշխման և վերահսկման/ ունակություն
 • Վաճառքի հմտություն, կոմերցիոն մտածելակերպ
 • Բանակցություններ վարելու հմտություն
 • Վերլուծական մտածելակերպ
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Excel-ի/ գերազանց իմացություն  

Պարտականություններ

 • Կազմակերպել և վերահսկել  բաժնի գործունեությունը
 • Մշակել և ներդնել վաճառքի ալգորիթմներ (վաճառքի script-ներ) ըստ ապահովագրական պրոդուկտների,  ապահովել և վերահսկել նրանց ճշգրիտ կիրառումը
 • Իրականացնել բաժնի աշխատակիցների պարբերական ուսուցում
 • Վերահսկել բաժնի կողմից իրականացվող սպասարկման որակը
 • Ուսումնասիրել վաճառքի ոլորտում կիրառվող նոր մեթոդները և մեխանիզմները, վերլուծել դրանք, ներկայացնել լավագույն մոդելների կիրառման առաջարկներ
 • Իրականացնել համապատասխան վերլուծություններ, կազմել հաշվետվություններ և դրանք ներկայացնել անմիջական ղեկավարին
 • Մշակել բաժնի աշխատողների ամենամյա զարգացման պլանը, բացահայտել ուսուցման անհրաժեշտությունը և համակարգել  ուսումնական ողջ գործընթացը

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-03-02

Փակման ամսաթիվ 2018-03-28

Առաջարկում ենք

 • Հաստիքային աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում և բժշկական ապահովագրություն
 • Հեռանկարային ոլորտում մասնագիտանալու հնարավորություն
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում և ստորաբաժանումներում

 

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 

 • Բարձրագույն կրթություն  
 • Վաճառքի ոլորտում 1 տարվա աշխատանքային փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Հայերենի, ռուսերենի գերազանց, անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի՝ մասնավորապես Excel-ի գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Բանակցություններ վարելու հմտություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Ուշադրություն մանրուքներին
 • Վերլուծական միտք
 • Սովորելու ցանկություն 

 

 

 

 

Պարտականություններ

 • Հաճախորդներին մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում
 • Պայմանագրերի պատրաստում
 • Պոտենցիալ հաճախորդների հետ հանդիպումների անցկացում
 • Հաճախորդների որոնում, ներգրավում
 • Առկա բազայի վերակնքում
 • Առաջարկների պատրաստում, ներկայացում
 • Ռիսկերի գնահատում (վնասաբերության հաշվարկ, սակագնի տրամադրում)
 • Կորպորատիվ հաճախորդների ավտոպարկերի լուսանկարում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-05-17

Փակման ամսաթիվ 2018-06-10

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-04-10

Փակման ամսաթիվ 2018-04-30

Առաջարկում ենք

 • Աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում

 

Աշխատավայրը՝ Մեղրի

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-04-10

Փակման ամսաթիվ 2018-04-30

Առաջարկում ենք

 • Աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում

 

Աշխատավայրը՝ Նոր Հաճն

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ 
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ /10-20 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-07-30

Փակման ամսաթիվ 2018-08-20

Աշխատավայրը՝ Վանաձոր

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ծրագրավորման հիմունքների իմացություն
 • Համակարգչային և ցանցային ծրագրերից օգտվելու փորձ
 • Թեսթավորման ինչպես նաև  տեխնիկական առաջադրանքներ կազմելու 1-3 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Սկրիպտավորման լեզուների հետ աշխատելու փորձ
 • Agile and Scrum իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Ուսուցանելու/սովորեցնելու ունակություն
 • Տրամաբանական մտածողություն, ճկունություն
 • Ժամանակի արդյունավետ օգտագործման և խնդիրներ լուծելու ունակություն
 • Նախագծերի կառավարման սկզբունքների տիրապետում և փորձ /Jira-ի իմացություն/
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Իրակնացնել նոր ծրագրային ապահովման նախագծում, մշակում և իրականացում
 • Թեսթավորել համակարգը և կազմել համապատասխան ակտեր
 • Կազմել տեխնիկական առաջադրանքներ ըստ ներկայացված հայտերի և վերահսկել  դրանց իրականացումը սահմանված ժամկետներում
 • Համակարգում նորամուծություններ ներառելուց հետո, դրանք ներկայացնել վերջնական օգտագործողին և անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել օգտագործողների  ուսուցում
 • Իրականացնել համակարգի աշխատանքի մոնիթորինգ
 • Օգտագործողներին տրամադրել խորհրդատվություն ծրագրերի օգտագործման վերաբերյալ

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-05-20

Փակման ամսաթիվ 2018-06-10

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Հայտային դիմումների ընդունում
 • Հաճախորդների սպասարկում, ընթացիկ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում
 • Նամակների, զեկուցագրերի և գրությունների կազմում 
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում վերադաս ղեկավարին

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-05-15

Փակման ամսաթիվ 2018-06-15

Առաջարկում ենք

 • Հաստիքային աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում և բժշկական ապահովագրություն
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում և ստորաբաժանումներում
 • Հեռանկարային ոլորտում մասնագիտանալու հնարավորություն

Աշխատավայրը՝ Իջևան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Աշխատանքային փորձ վաճառքներում/մարքեթինգի ոլորտներում
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերենի լավ իմացություն  
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Կազմակերպչական ձիրք
 • Միաժամանակ տարբեր ուղղություններով աշխատելու պատրաստակամություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Ինտերնետային մարքեթինգի գործիքների իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն 

 

Պարտականություններ

 • Իրականացնել օնլայն վաճառքների խթանմանը ուղղված գործառույթներ
 • Վարել օնլայն վաճառքների վերակնքումների բազան ըստ սահմանված կարգի, իրականացնել ծանուցումներ և զանգեր ընկերության հաճախորդներին
 • Իրականացնել համապատասխան վերլուծություններ, կազմել հաշվետվություններ և դրանք ներկայացնել անմիջական ղեկավարին:
 • Մասնակցել ՏՏ և Մարքեթինգիի ստորաբաժանումների հետ Օնլայն վաճառքների զարգացմանն ուղղված նախագծերի իրականացմանը:

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-05-15

Փակման ամսաթիվ 2018-06-10

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Հայտային դիմումների ընդունում
 • Հաճախորդների սպասարկում, ընթացիկ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում
 • Նամակների, զեկուցագրերի և գրությունների կազմում 
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում վերադաս ղեկավարին

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-05-15

Փակման ամսաթիվ 2018-05-31

Առաջարկում ենք

 • Հաստիքային աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում և բժշկական ապահովագրություն
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում և ստորաբաժանումներում
 • Հեռանկարային ոլորտում մասնագիտանալու հնարավորություն

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-06-05

Փակման ամսաթիվ 2018-06-25

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն 

Պարտականություններ

 • Հաճախորդներին տրամադրել տեղեկատվություն Ընկերության ընդհանուր և կազմակերպչական բնույթ կրող հարցերի վերաբերյալ
 • Հաճախորդներին տրամադրել Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների և հայտերի կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն
 • Ընդունել և մշակել մուտքային հեռախոսազանգերը
 • Որոշել դիմումի/զանգի բնույթը, ուղղված հարցի վերաբերյալ տրամադրել լիարժեք տեղեկատվություն կամ փոխանցել զանգը համապատասխան մասնագետին
 • Ճշտել գրասենյակ ներկայացած հաճախորդի այցի նպատակը, տրամադրել նրան անհրաժեշտ տեղեկատվություն, անհրաժեշտության դեպքում ուղղորդել հաճախորդին համապատասխան ստորաբաժանում
 • Գրանցել հաճախորդների առաջարկները/բողոքները և փոխանցել համապատասխան ստորաբաժանումներ
 • Տրամադրել խորհրդատվություն Երևանում և մարզերում Ընկերության վաճառքի կետերի, նրանց հասցեների, հեռախոսահամարների և աշխատաժամերի վերաբերյալ

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-06-30

Փակման ամսաթիվ 2018-07-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ սպասարկման/վաճառքների բնագավառում
 • Հաղորդկակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի(մասնավորոպես Word, Excel) գերազանց իմացություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն

Պարտականություններ

 • Մուտքային զանգերի ընդունում
 • Հաճախորդներին դեպքի վայրում անհրաժեշտ միջոցառումների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաճախորդներին հայտերի կարգավորման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-12-30

Փակման ամսաթիվ 2019-01-31

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ:

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն /տնտեսագիտություն, ապահովագրական գործ, իրավագիտություն, մեքենաշինություն/
 • Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին Օրենքի և քաղ. օր.-ի 54-րդ գլխի   բազային գիտելիքներ
 • ԱՊՊԱ օրենքի  բազային գիտելիքներ և Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կանոնների բազային իմացություն
 • ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական հատուցումների իրականացման կարգի/վնասի գնահատման մեթոդաբանության գծով բազային գիտելիքներ
 • Շարժական գույքի (մասնավորապես՝ Ավտոտրասպորտային միջոցների  պահեստամասեր փոխարինման/վերանորոգման միջինացված շուկայական արժեքների բազային գիտելիքներ
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Ուշադրություն մանրուքներին
 • Սովորելու  ցանկություն
 • B դասի վարորդական վկայականի առկայությունը պարտադիր է

Պարտականություններ

 • Գույքային հատերի կարգավորմամբ /հատուցումների գործընթացքով/զբաղվող ստորաբաժանումների գործունեության օպերատիվ վերահսկողություն
 • Պլանային, արտապլանային կրկնակի ստուգումների իրականացում, համապատասխան վերլուծությունների կատարում
 • Ընկերության տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից վարվող ֆինանսական և կառավարչական գործունեության ստուգում
 • ՀՀ օրենքներով և ՀՀ ԿԲ որոշումներով սահմանված  մի շարք ռիսկերի /անդերռայթինգի ռիսկ, շուկայական ռիսկ, արտարժութային ռիսկ, իրացվելիության ռիսկ, գործառնական ռիսկ և այլն/ նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացում
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում անմիջական ղեկավարին 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-07-31

Փակման ամսաթիվ 2018-08-20

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն բժշկական կրթություն /թերապևտ կամ ընտանեկան բժիշկ/
 • Առնվազն 3 տարվա պրակտիկ բժշկի  աշխատանքային փորձ
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Անձնական ապահովագրության հայտերի կարգավորման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում
 • Անձնական ապահովագրության գծով հայտերի ընդունում
 • Հաճախորդներին մասնագիտական  խոհրդատվության տրամադրում` համապատասխան բուժհաստատություն դիմելու, համապատասխան բուժզննում անցնելու  և բուժօգնություն ստանալու վերաբերյալ
 • Ապահովագրական դեպքին առնչվող փաստաթղթերի փաթեթի  ուսումնասիրություն
 • Տուժողի առողջությանը պատճառված վնասի չափի փորձաքննության իրականացում
 • Փորձագիտական եզրակացության  կազմում
 • Փոխհատուցում տրամադրելու կամ մերժելու մասին որոշման ընդունում

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-11-30

Փակման ամսաթիվ 2018-12-30

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-07-15

Փակման ամսաթիվ 2018-08-13

Առաջարկում ենք

 • Աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում

 

Աշխատավայրը՝ Նոյեմբերյան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 1 տրվա աշխատանքային փորձ ՏՏ ոլորտում /ցանկալի է բանկային ոլորտում կամ ապահովագրական ընկերությունում/
 • Համակարգչային և ցանցային ծրագրերից օգտվելու հիմունքների իմացություն
 • Windows XP,7 լավ իմացություն
 • PHP,X.M.L-ի իմացություն
 • Network protocols & services հիմունքների իմացություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Ուսուցանելու/սովորեցնելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Օգտագործողներին տրամադրել խորհրդատվություն կիրառվող ծրագրի օգտագործման վերաբերյալ
 • Գրանցել և մշակել հեռախոսազանգով կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով օգտագործողների կողմից ներկայացված հայտերը
 • Վերլուծել, դասակարգել առաջացած տեխնիկական խնդիրները, հնարավորության դեպքում խնդրին տալ անհապաղ լուծում
 • Անհրաժեշտության դեպքում հայտերը փոխանցել ՏՏ բաժնի համպատասխան մասնագետին
 • Տեղեկացնել հայտ ներկայացրած օգտագործողին հայտի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ
 • Վերահսկել ներկայացված հայտի կատարման ընթացքը` ըստ ներկայացված հայտերի առաջնայնության
 • Իրականացնել կիրառվող ծրագրի մոնիթորինգ
 • Կազմել հաճախ տրվող հարցերի ցուցակներ և  մշակել համապատասխան ուղեցույցեր

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-07-19

Փակման ամսաթիվ 2018-08-19

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Excel-ի գերազանց իմացություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Աշխատանքի պլանավորման հմտություն
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Թիմային աշխատանքին և սովորելուն ունակ

Պարտականություններ

 • Գործակալական վաճառքների ցուցանիշների վերլուծություն 
 • Հաշվետվությունների պատրաստում
 • Չվերակնքված պայմանագրերի վերլուծություն
 • Ներքին նամակագրության վերահսկում
 • Տեղեկանքների պատրաստում

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-07-15

Փակման ամսաթիվ 2018-08-15

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ծրագրավորման հիմունքների իմացություն
 • Համակարգչային և ցանցային ծրագրերից օգտվելու փորձ
 • Թեսթավորման ինչպես նաև  տեխնիկական առաջադրանքներ կազմելու 1-3 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Սկրիպտավորման լեզուների հետ աշխատելու փորձ
 • Agile and Scrum իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Ուսուցանելու/սովորեցնելու ունակություն
 • Տրամաբանական մտածողություն, ճկունություն
 • Ժամանակի արդյունավետ օգտագործման և խնդիրներ լուծելու ունակություն
 • Նախագծերի կառավարման սկզբունքների տիրապետում և փորձ /Jira-ի իմացություն/
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Իրակնացնել նոր ծրագրային ապահովման նախագծում, մշակում և իրականացում
 • Թեսթավորել համակարգը և կազմել համապատասխան ակտեր
 • Կազմել տեխնիկական առաջադրանքներ ըստ ներկայացված հայտերի և վերահսկել  դրանց իրականացումը սահմանված ժամկետներում
 • Համակարգում նորամուծություններ ներառելուց հետո, դրանք ներկայացնել վերջնական օգտագործողին և անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել օգտագործողների  ուսուցում
 • Իրականացնել համակարգի աշխատանքի մոնիթորինգ
 • Օգտագործողներին տրամադրել խորհրդատվություն ծրագրերի օգտագործման վերաբերյալ

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-07-19

Փակման ամսաթիվ 2018-08-19

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն /կարող են դիմել նաև ուսանողները/
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Բանակցություններ վարելու հմտություն
 • Առաջադրված խնդիրները/նպատակները պատշաճ որակով  և սահմանված ժամկետներում իրականացնելու հմտություն
 • Հաճախորդի նկատմամբ  կողմնորոշվածություն 
 • Սթրեսակայունություն և կոնֆլիկտները լուծելու ունակություն
 • Վաճառքի/սպասարկման ոլորտում փորձի առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն 

 

Պարտականություններ

 • Հաճախորդներին տրամադրել լիարժեք տեղեկատվություն ապահովագրության պայմանագիր կնքելու կարգի և պայմանների վերաբերյալ
 • Կնքել հաճախորդների հետ ապահովագրության պայմանագրեր
 • Իրականացնել արդեն կնքված պայմանագրերի վերակնքումը
 • Մուտքագրել կնքված/վերակնքված պայմանագրերի տվյալները  Ընկերության էլեկտրոնային Համակարգում
 • Տեղեկացնել հաճախորդներին ընկերության կողմից առաջարկվող նոր ապահովագրական պրոդուկների, ինչպես նաև պայմանագրերի  պայմաններում առաջացած փոփոխությունների վերաբերյալ
 • Մասնակցել ապահովագրական պրոդուկտների վաճառքի ալգորիթմերի մշակման ու ներդրման գործընթացին
 • Մասնակցել ընթացիկ ուսուցողական դասընթացներին

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-07-10

Փակման ամսաթիվ 2018-07-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

 

Պարտականություններ

 • Հաճախորդներին տրամադրել մասնագիտական խորհրդատվություն
 • Պատրաստել պայմանագրեր
 • Ապահովել կնքված պայմանագրերի մուտքագրումը Ընկերության էլեկտրոնային ծրագիր
 • Մասնակցել Ֆին. կազմակերպությունների համար նախատեսված դասընթացների կազմակերպման գործընթացին
 • Իրականացնել ռիսկի գնահատում
 • Հետևել կնքված պայմանագրերի ժամանակին վերակնքմանը, վարել վերակնքման ռեգիստր
 • Համագործակցության ընդլայնման նպատակով կազմել առաջարկների նախագծեր
 • Կազմել պոտենցիալ հաճախորդների բազա
 • Ներգրավել նոր գործընկերների
 • Կազմել հաշվետվություններ և ներկայացնել անմիջական ղեկավարին 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-07-20

Փակման ամսաթիվ 2018-08-20

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն (2-րդ կուրսի մագիստրատուրայում սովորող ուսանող, շրջանավարտ)
 • Ուսուցանելու/դասընթացներ կազմակերպելու և անցկացնելու առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Գերազանց հաղորդակցման և ներկայացուցչական հմտություններ
 • Կազմակերպչական հմտություններ, տեղեկատվությունը մանրակրկիտ ուսումնասիրելու, վերլուծելու ունակություն
 • Նպատակասլացություն, թիմում աշխատելու ունակություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն /գրավոր և բանավոր/, անգլերենի լավ իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) փաթեթի գերազանց իմացություն
 • Աշխատանքային փորձը վաճառքների ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն
 • Ուսուցման բնագավառում լրացուցիչ կրթության /դասընթացներ, սեմինարներ/ առկայությունը ցանկալի է

Պարտականություններ

 • Իրականացնել Ընկերության կողմից կազմակերպվող դասընթացները՝ կորպորատիվ ծրագրերին համաձայն
 • Կազմել դասընթացների ծրագրեր՝ համագործակցելով ապահովագրության մասնագետների հետ
 • Մասնակցել ուսուցման գործընթացի պլանավորմանը
 • Գնահատել ուսուցման արդյունավետությունը
 • Մասնակցել աշխատակիցների զարգացմանն ուղղված պլանի մշակման գործընթացին
 • Իրականացնել անձնակազմի ուսուցման և զարգացման բաժնի գործառույթներին առնչվող այլ առաջադրանքներ

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-08-10

Փակման ամսաթիվ 2018-09-10

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 6 ամսվա մանուալ թեստավորման փորձ
 • Ավտոմատ թեստավորման փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Տեխնիկական առաջադրանքներ կազմելու փորձ
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Ժամանակի արդյունավետ օգտագործում և խնդիրներ լուծելու ունակություն
 • Տրամաբանական մտածողություն, ճկունություն
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, տեխնիկական անգլերենի իմացություն
 • Հաշվապահական գիտելիքների առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն 

 

 

Պարտականություններ

 • Թեստավորել համակարգը և կազմել համապատասխան ակտեր
 • Կազմել տեխնիկական առաջադրանքներ ըստ ներկայացված հայտերի և վերահսկել  դրանց իրականացումը սահմանված ժամկետներում
 • Համակարգում նորամուծություններ ներառելուց հետո, դրանք ներկայացնել վերջնական օգտագործողին և անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել օգտագործողների  ուսուցում
 • Իրականացնել համակարգի աշխատանքի մոնիթորինգ
 • Օգտագործողներին տրամադրել խորհրդատվություն ծրագրերի օգտագործման վերաբերյալ

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-08-31

Փակման ամսաթիվ 2018-09-30

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • ՏՏ բնագավառում նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ
 • MS Windows 7; MS Windows 2008/2012 R2/2016 Server; MS Active Directory, GPO, Terminal Server, File Server; MS Exchange 2010/2013/2016; TCP/IP, DNS, DHCP, FTP, VPN; MS SQL Server 2008/2012/2016; VMware ESXi; Veeam Backup 7.0 գերազանց իմացություն
 • MS WSUS Server; Linux Skills (Debian, CentOS); Asterisk, Elatix administration լավ իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, տեխնիկական անգլերենի իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն 
 • B կարգի վարորդական վկայականի առկայությունը պարտադիր է

Պարտականություններ

 • Ապահովել սերվերների օպերացիոն համակարգերի և կիրառական ծրագրային ապահովման գործընթացը, ինչպես նաև իրականացնել տվյալների բազաների ադմինիստրավորում
 • Իրականացնել Ընկերության համակարգչային և հեռախոսային ցանցի ադմինիստրավորում
 • Ապահովել հեռահաղորդակցության համակարգի անխափան աշխատանքը
 • Ապահովել նոր տեխնիկական սարքավորումների տեղադրում և վերահսկել նրանց անխափան աշխատանքը
 • Իրականացնել պահուստային կրկնօրինակման համակարգի ադմինիստրավորում և պահուստային կրկնօրինակների ստեղծում
 • Իրականացնել պահուստային կրկնօրինակից հիմնական համակարգ տվյալների վերականգնման և պահուստային համակարգին անցման գործընթացը
 • Ապահովել պահուստային կրկնօրինակների և արխիվների պահպանումը
 • Ապահովել տեխնիկական սարքավորումների սպառվող նյութերի ձեռքբերման գործընթացը
 • Հեռակա ադմինիստրավորել աշխատակայանները
 • Տրամադրել աշխատակիցներին հասանելիություններ, անհրաժեշտության դեպքում դադարեցնել կամ կասեցնել դրանք

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-04-30

Փակման ամսաթիվ 2019-05-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • Սթրեսակայունություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն
 • Սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է

Պարտականություններ

 • Հայտային դիմումների ընդունում
 • Հաճախորդների սպասարկում, ընթացիկ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում
 • Նամակների, զեկուցագրերի և գրությունների կազմում 
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում վերադաս ղեկավարին

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-09-15

Փակման ամսաթիվ 2018-10-20

Առաջարկում ենք

 • Հաստիքային աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում և բժշկական ապահովագրություն
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում և ստորաբաժանումներում
 • Հեռանկարային ոլորտում մասնագիտանալու հնարավորություն

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն 
 • Պարտադիր զինվորական ծառայություն 
 • Վարորդական վկայականի առկայություն /3 տարվա փորձ/
 • ՃԵԿ և ՀՀ ՃԵԱԱՄ օրենքի գերազանց իմացություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն, ճկունություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Սեփական ավտոմեքենայի առկայությունը պարտադիր է

Պարտականություններ

 • Պատահարի վայրի այցելություն եւ դեպքին առնչվող հանգամանքների  ուսումնասիրություն
 • Պատահարի վայրի և վնասված գույքի լուսանկարում
 • Համապատասխան փաստաթղթերի  առկայության  ստուգում
 • Հատուցման գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Անհրաժեշտության դեպքում  համապատասխան փորձագետի կամ ՃՈ ներկայացուցչի հրավիրում դեպքի վայր
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի լրացում, սահմանված ժամկետներում փաստաթղթերի և լուսանկարների  հանձնում համապատասխան ստորաբաժանում

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-12-30

Փակման ամսաթիվ 2019-01-31

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ

Աշխատավայրը՝ Գորիս

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն 
 • Պարտադիր զինվորական ծառայություն 
 • Վարորդական վկայականի առկայություն /3 տարվա փորձ/
 • ՃԵԿ և ՀՀ ՃԵԱԱՄ օրենքի գերազանց իմացություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն, ճկունություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Սեփական ավտոմեքենայի առկայությունը պարտադիր է

Պարտականություններ

 • Պատահարի վայրի այցելություն եւ դեպքին առնչվող հանգամանքների  ուսումնասիրություն
 • Պատահարի վայրի և վնասված գույքի լուսանկարում
 • Համապատասխան փաստաթղթերի  առկայության  ստուգում
 • Հատուցման գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Անհրաժեշտության դեպքում  համապատասխան փորձագետի կամ ՃՈ ներկայացուցչի հրավիրում դեպքի վայր
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի լրացում, սահմանված ժամկետներում փաստաթղթերի և լուսանկարների  հանձնում համապատասխան ստորաբաժանում

 

Տևողությունը`

  Աշխատանք համատեղությամբ

Բացման ամսաթիվ 2018-11-30

Փակման ամսաթիվ 2018-12-30

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ

Աշխատավայրը՝ Կապան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն 
 • Պարտադիր զինվորական ծառայություն 
 • Վարորդական վկայականի առկայություն /3 տարվա փորձ/
 • ՃԵԿ և ՀՀ ՃԵԱԱՄ օրենքի գերազանց իմացություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն, ճկունություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Սեփական ավտոմեքենայի առկայությունը պարտադիր է

Պարտականություններ

 • Պատահարի վայրի այցելություն եւ դեպքին առնչվող հանգամանքների  ուսումնասիրություն
 • Պատահարի վայրի և վնասված գույքի լուսանկարում
 • Համապատասխան փաստաթղթերի  առկայության  ստուգում
 • Հատուցման գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Անհրաժեշտության դեպքում  համապատասխան փորձագետի կամ ՃՈ ներկայացուցչի հրավիրում դեպքի վայր
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի լրացում, սահմանված ժամկետներում փաստաթղթերի և լուսանկարների  հանձնում համապատասխան ստորաբաժանում

 

Տևողությունը`

  Աշխատանք համատեղությամբ

Բացման ամսաթիվ 2019-05-15

Փակման ամսաթիվ 2019-06-15

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ

Աշխատավայրը՝ Նոյեմբերյան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-11-07

Փակման ամսաթիվ 2018-11-30

Առաջարկում ենք

 • Աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում

 

Աշխատավայրը՝ Մարտունի

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-11-30

Փակման ամսաթիվ 2018-12-30

Առաջարկում ենք

 • Աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում

 

Աշխատավայրը՝ Եղեգնաձոր

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Փնտրում ենք ադմինիստրավորման և տեխնիկական աջակցման բաժնի ղեկավարի, ով կկազմակերպի և կվերահսկի ստորաբաժանման աշխատանքը: 

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ համակարգային և ցանցային ադմինիստրավորման ոլորտում
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավարման փորձ
 • Մեծ համակարգերի ու ցանցերի ադմինիստրավորման փորձ
 • MS Windows 7/10; MS Windows 2008/2012 R2/2016 Server; MS Active Directory, GPO, Terminal Server, File Server; MS Exchange 2010/2013/2016; MS WSUS Server; TCP/IP, DNS, DHCP, FTP, VPN; MS SQL Server 2008/2012/2016; MS IIS 7.5 – 10.0; VMware ESXi; Veeam Backup 7.0; Linux Skills (Debian, CentOS), Asterisk, Elastix administration գերազանց իմացություն
 • Խնդիրների արդյունավետ լուծման հմտություններ
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ

Պարտականություններ

 • Ապահովել ՏՏ ենթակառուցվածքի զարգացումը
 • Ապահովել ստորաբաժանման աշխատանքի բնականոն ընթացքը
 • Ապահովել սերվերների օպերացիոն համակարգերի և կիրառական ծրագրային ապահովման գործընթացը, ինչպես նաև իրականացնել տվյալների բազաների ադմինիստրավորում:
 • Իրականացնել Ընկերության համակարգչային և հեռախոսային ցանցի ադմինիստրավորում:
 • Ապահովել հեռահաղորդակցության համակարգի անխափան աշխատանքը:
 • Ապահովել նոր տեխնիկական սարքավորումների տեղադրում և վերահսկել նրանց անխափան աշխատանքը:
 • Իրականացնել պահուստային կրկնօրինակման համակարգի ադմինիստրավորում և պահուստային կրկնօրինակների ստեղծում:
 • Իրականացնել պահուստային կրկնօրինակից հիմնական համակարգ տվյալների վերականգնման և պահուստային համակարգին անցման գործընթացը:
 • Ապահովել պահուստային  կրկնօրինակների և արխիվների պահպանումը:
 • Ապահովել տեխնիկական սարքավորումների սպառվող նյութերի ձեռքբերման գործընթացը
 • Հեռակա ադմինիստրավորել աշխատակայանները
 • Տրամադրել աշխատակիցներին հասանելիություններ, անհրաժեշտության դեպքում դադարեցնել կամ կասեցնել դրանք
 • Վերլուծել առկա ցանցի կառուցվածքը և առաջարկներ ներկայացնել ղեկավարությանը` ցանցի աշխատանքն առավել արդյունավետ դարձնելու վերաբերյալ

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2018-11-30

Փակման ամսաթիվ 2018-12-30

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն /տեխնիկական, տնտեսագիտական/
 • Պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած
 • Վարորդական վկայականի առկայություն /3 տարվա փորձ/
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն, մտքի ճկունություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Իրականացնել վնասված գույքի, ինչպես նաև վնասված գույքի լուսանկարների զննություն
 • Կատարված զննության հիման վրա կազմել զննման ակտ,
 • Կազմել վնասի չափի վերաբերյալ եզրակացություն
 • Հետևել վերանորոգող կազմակերպությունների կողմից իրականացվող վերանորոգման աշխատանքների որակի և ժամկետների պահպանմանը
 • Ապահովագրական խարդախության դեպքեր հայտնաբերելիս  գործը փոխանցել անվտանգության ծառայություն
 • Կազմել հաշվետվություններ և դրանք ներկայացնել անմիջական ղեկավարին

Տևողությունը`

  3 ամիս

Բացման ամսաթիվ 2018-12-07

Փակման ամսաթիվ 2018-12-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական/ֆինանսական կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Հաճախորդներին տրամադրել մասնագիտական խորհրդատվություն
 • Պատրաստել պայմանագրեր
 • Ապահովել կնքված պայմանագրերի մուտքագրումը Ընկերության էլեկտրոնային ծրագիր
 • Հետևել կնքված պայմանագրերի ժամանակին վերակնքմանը, վարել վերակնքման ռեգիստր
 • Ապահովել նոր գործակալների գրանցման գործընթացը
 • Ընդունել, կազմել և ստուգել գործակալների կողմից կնքված ապահովագրության պայմանագրերը, ամսական հաշվետվությունները, փոխադարձ հաշվարկների ակտերը
 • Ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման մասով
 • Իրականացնել ռիսկի գնահատում
 • Մասնակցել ֆին.կազմակերպությունների համար նախատեսված դասընթացների կազմակերպման գործընթացին
 • Համագործակցության ընդլայնման նպատակով կազմել առաջարկների նախագծեր
 • Ներգրավել նոր գործընկերների
 • Մասնակցել գործընկերների կողմից հայտարարված մրցույթներին և կազմել համապատասխան առաջարկներ
 • Կազմակերպել այցելություններ և մոնիթորինգ գործակալների վաճառքի կետերում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-02-01

Փակման ամսաթիվ 2019-02-28

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Փնտրում ենք ակտիվ, խանդավառ, մոտիվացված ուսանողների/շրջանավարտների, ովքեր երազում են իրենց կարիերան կառուցել մեր ժամանակների ամենահետաքրքիր ոլորտներից մեկում` HR-ում: Եթե ​​Դուք բակալավրիատի վերջին կուրսի, մագիստրատուրայի ուսանող եք կամ նույնիսկ շրջանավարտ եք, և Ձեր հետագա կարիերայի զարգացումը տեսնում եք հենց HR ոլորտում, ապա առաջարկում ենք Ձեզ 3-ամսյա պրակտիկա անցնել Հայաստանում ապահովագրական ոլորտի ամենախոշոր ընկերության HR բաժնում: Պրակտիկայի ընթացքում Դուք ներգրավված կլինեք տարբեր առաջադրանքների և նախագծերի իրականացմանը, հնարավորություն կստանաք ոչ միայն անփոխարինելի փորձառություն ձեռք բերել Ձեր կողմից սիրված ոլորտում, այլև կկարողանաք կողք կողքի աշխատել HR դեպարտամենտի աշխատակիցների և մեր մեծ ու համախմբված թիմի մյուս անդամների հետ:

 

Ուշադրություն` պրակտիկայի ընթացքում Ձեր կողմից HR-պրոյեկտի  ինքնուրույն իրականացումը հնարավորություն կընձեռի երկարացնել պրակտիկան առնվազն 3 ամիս տևողությամբ: 

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթութուն /Կառավարման հոգեբանություն, Սոցիոլոգիա, Հանրային կառավարում և այլն/Կարող են դիմել բակալավրիատի վերջին կուրսի և մագիստրատուրայի ուսանողները
 • HR ոլորտում գիտելիքների առկայություն / HR հիմունքների իմացություն
 • HR ոլորտին առնչվող ստաժավորման ծրագրերի, դասընթացների, սեմինարների,  մասնակցություն / TOT, վարպետության դասեր և այլն/
 • Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն
 • MS Office-ի փաթեթի գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Սեր HR ոլորտի նկատմամբ 

Պարտականություններ

 • Մասնակցել թափուր աշխատատեղերի համար տրվող հայտարարությունների պատրաստման և տարածման գործընթացին
 • Դիտարկել թեկնածուների ինքնակենսագրականները
 • Անցկացնել հեռախոսային հարցազրույցներ
 • Կազմել հարցազրույցների ժամանակացույց
 • Վարել անձնակազմի հավաքագրման տվյալների բազաները
 • Աջակցել դասընթացների կազմակերպման գործընթացներին
 • Աջակցել բաժնի կողմից իրականացվող վերլուծություններին
 • Աջակցել HR միջոցառումների կազմակերպմանը գործընթացներին
 • Ինքնուրույն իրականացնել HR-ին առնչվող որևէ նախագիծ

Տևողությունը`

  3 ամիս

Բացման ամսաթիվ 2019-02-19

Փակման ամսաթիվ 2019-02-28

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • ՏՏ բնագավառում նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ
 • MS Windows 7, 10
 • MS Windows 2008/2012 R2 Server /2016
 • MS Active Directory, GPO,
 • Terminal Server,
 • File Server
 • MS Exchange 2010/2013/2016
 • MS WSUS Server
 • MS SQL Server 2008/2012 /2016
 • VMware ESXi
 • Linux Skills (Debian, CentOS)
 • Asterisk, administration
 • TCP/IP, DNS, DHCP, FTP, VPN
 • B կարգի վարորդական վկայականի առկայությունը պարտադիր է

Պարտականություններ

 • Ապահովել սերվերների օպերացիոն համակարգերի և կիրառական ծրագրային ապահովման գործընթացը, ինչպես նաև իրականացնել տվյալների բազաների ադմինիստրավորում
 • Իրականացնել Ընկերության համակարգչային և հեռախոսային ցանցի ադմինիստրավորում
 • Ապահովել հեռահաղորդակցության համակարգի անխափան աշխատանքը
 • Ապահովել նոր տեխնիկական սարքավորումների տեղադրում և վերահսկել նրանց անխափան աշխատանքը
 • Իրականացնել պահուստային կրկնօրինակման համակարգի ադմինիստրավորում և պահուստային կրկնօրինակների ստեղծում
 • Իրականացնել պահուստային կրկնօրինակից հիմնական համակարգ տվյալների վերականգնման և պահուստային համակարգին անցման գործընթացը
 • Ապահովել պահուստային կրկնօրինակների և արխիվների պահպանումը
 • Ապահովել տեխնիկական սարքավորումների սպառվող նյութերի ձեռքբերման գործընթացը
 • Հեռակա ադմինիստրավորել աշխատակայանները
 • Տրամադրել աշխատակիցներին հասանելիություններ, անհրաժեշտության դեպքում դադարեցնել կամ կասեցնել դրանք

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-02-27

Փակման ամսաթիվ 2019-03-25

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն /ինժեներական կրթությունը ցանկալի է/
 • Առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
 • Ավտոապրանքագիտական փորձաքննությունների իրականացման մեթոդիկաների իմացություն
 • Շուկայում գործող պահեստամասերի և վերանորոգման աշխատանքների գործող գների իմացություն
 • Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կողմից հաստատված վնասի գնահատման փորձագետի որակավորման վկայագրի առկայությունը ցանկալի է 
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի (մասնավորապես Word, Excel) գերազանց իմացություն,  Internet-որոնման հմուտ մասնագետ
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Ոչ նորմավորված ռեժիմով աշխատելու հնարավորություն

Պարտականություններ

 • Իրականացնել տրանսպորտային միջոցներին պատճառված վնասի գնահատում
 • Ստուգել և/կամ կազմել վնասի չափի վերաբերյալ եզրակացություն
 • Ստուգել վերանորոգող կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վերանորոգման նախահաշիվները
 • Ներկայացնել առաջարկներ վերանորոգման գների վերաբերյալ
 • Անհրաժեշտության դեպքում տալ առաջարկ լրացուցիչ փորձաքննություն նշանակելու և իրականացնելու վերաբերյալ 

 

 

 

 

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-06-15

Փակման ամսաթիվ 2019-07-15

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն /տնտեսագիտություն, մարքեթինգ, ֆինանսներ/
 • 2 տարվա աշխատանքային փորձ վաճառքների ոլորտում, ղեկավարման փորձ
 • 2 տարվա ղեկավարման փորձ
 • ՀՀ ԿԲ-ի կողմից տրամադրված Ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնի համար Որակավորման վկայագրի առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկում 2 ամսվա ընթացքում մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոն զբաղեցնելու համար քննություն հանձնելու պատրաստակամություն
 • Վերլուծական միտք
 • Գերազանց հաղորդակցվելու և բանակցություններ վարելու հմտություն
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • MS Office  փաթեթի գերազանց իմացություն
 • Հայերենի, ռուսերենի իմացություն

Պարտականություններ

 • Կազմակերպել և համակարգել մասնաճյուղի գործունեությունը
 • Ապահովել մասնաճյուղի վաճառքների պլանի կատարումը
 • Վերահսկել մասնաճյուղի վաճառքների գործընթացը /գրասենյակային և գործակալական վաճառքներ /
 • Ներգրավել նոր ապահովագրական խորհրդատուներ
 • Իրականացնել նոր գործակալների ուսուցումը, նրանց աշխատանքի կազմակերպումը, կոորդինացումը և վերահսկումը
 • Կազմել և ներկայացնել ամսեկան և եռամսյակային հաշվետվություններ
 • Իրականացնել Մասնաճյուղին և մասնաճյուղի աշխատակիցներին տրամադրված գույքի, աշխատանքային պարագաների, տեխնիկայի և այլ նյութական միջոցների/պարագաների օգտագործման վերահսկողություն 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-03-07

Փակման ամսաթիվ 2019-03-31

Աշխատավայրը՝ Վանաձոր

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-03-25

Փակման ամսաթիվ 2019-04-20

Առաջարկում ենք

 • Աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում

 

Աշխատավայրը՝ Եղեգնաձոր

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-03-25

Փակման ամսաթիվ 2019-04-20

Առաջարկում ենք

 • Աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում

 

Աշխատավայրը՝ Գյումրի

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-04-25

Փակման ամսաթիվ 2019-05-25

Առաջարկում ենք

 • Աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում

 

Աշխատավայրը՝ Վարդենիս

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • ՏՏ բնագավառում 1 տարվա փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Համակարգչային և ցանցային ծրագրերից օգտվելու փորձ, տեխնիկական խնդիրներ լուծելու փորձ
 • MS Windows 7, 10  գերազանց իմացություն
 • TCP/IP բազային իմացություն
 • Հաղորդակցվելու ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու, մասնագիտական խնդիրներ լուծելու ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն 
 • Արագ սովորելու ունակություն

Պարտականություններ

 • Իրականացնել Ընկերության համակարգչային և հեռախոսային ցանցի ադմինիստրավորում
 • Ապահովել հեռահաղորդակցության համակարգի անխափան աշխատանքը
 • Ապահովել նոր տեխնիկական սարքավորումների տեղադրում և վերահսկել նրանց անխափան աշխատանքը
 • Հեռակա ադմինիստրավորել աշխատակայանները
 • Տրամադրել աշխատակիցներին հասանելիություններ, անհրաժեշտության դեպքում դադարեցնել կամ կասեցնել դրանք

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-04-01

Փակման ամսաթիվ 2019-04-25

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ սպասարկման/վաճառքների բնագավառում
 • Հաղորդկակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի(մասնավորոպես Word, Excel) գերազանց իմացություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն

Պարտականություններ

 • Մուտքային զանգերի ընդունում
 • Հաճախորդներին դեպքի վայրում անհրաժեշտ միջոցառումների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաճախորդներին հայտերի կարգավորման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-06-30

Փակման ամսաթիվ 2019-07-31

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ:

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Ապահովագրական կրթություն կամ առնվազն բազային գիտելիքներ
 • Վերլուծական միտք
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հայերենի գրավոր և բանավոր խոսքի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և  անգլերենի գրավոր խոսքի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես MS Outlook (կամ այլ՝ էլ. փոստի ծրագրեր), MS Word և MS Excel/ լավ իմացություն. այլ ծրագրերի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Ուշադրություն մանրուքներին
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն և պատրաստակամություն
 • Աշխատանքային փորձը ապահովագրության ոլորտում կդիտարկվի որպես առավելություն

 

Պարտականություններ

 • Գույքային ապահովագրության հայտերի կարգավորում
 • Ընկերության կորպորատիվ հաճախորդներին վերաբերող գույքային հայտերի սպասարկում
 • Համագործակցություն ապահովագրական հայտերի կարգավորման հարցերով իրավասու մարմինների և այլ կազմակերպությունների հետ
 • Հայտի կարգավորման ժամկետների պահպանում
 • Ընկերության հաճախորդների կողմից ստացված դիմումների, բողոքների, առաջարկների ուսումնասիրություն և պատասխան գրությունների նախագծերի պատրաստում
 • Հայտի կարգավորման վերաբերյալ որոշման նախագծերի կազմում, նախնական որոշման կայացում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-05-15

Փակման ամսաթիվ 2019-06-15

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-04-15

Փակման ամսաթիվ 2019-05-15

Առաջարկում ենք

 • Աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում

 

Աշխատավայրը՝ Նոյեմբերյան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-05-15

Փակման ամսաթիվ 2019-06-15

Առաջարկում ենք

 • Աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում

 

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Գործակալական խմբի ղեկավար, Կապան

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ 
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ /10-20 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2020-02-25

Փակման ամսաթիվ 2020-03-25

Աշխատավայրը՝ Կապան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Փնտրում ենք մեր ապագա գործընկերոջը, ով իր գիտելիքներով և փորձով պատրաստ է զարգացնել ֆինանսական ոլորտի IT հատվածը:

Պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • 2 և ավելի տարվա աշխատանքային փորձ .NET,  C# տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 
 • C#, .Net Core, ASP.NET Core MVC framework, Web API, JavaScript, Ajax (jQuery), DevExpress, MS SQL, EF Core code-first
 • Source control systems (Git, GitLab)-ի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Վերլուծական  միտք ու խնդիրներ լուծելու  հմտություններ
 • Ինքնամոտիվացվող անհատ, ով պատրաստ է աշխատել թե ինքնուրույն  և թե՝ որպես թիմի անդամ

Պարտականություններ

 • Մշակել և զարգացնել ընկերության ծրագրային ապահովման համակարգը
 • Բարելավել և վերափոխել  գործող ծրագրային ապահովման  համակարգերը
 • Վերլուծել նոր ծրագրային ապահովման պահանջները,  ապահովել նոր տեխնոլոգիաների ներդնումը   և ծրագրի անխափան սպասարկումը:
 • Իրականացնել օբյեկտ-կողմնորոշված վերլուծություն,ինչպես նաև  ծրագրային հավելվածների և ծառայությունների նախագծում
 • Ստեղծել և վերամշակել SQL-ում պահվող պրոցեդուրաների և ֆունկցիաների լոգիկան

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2020-01-15

Փակման ամսաթիվ 2020-02-15

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Փնտրում ենք ապագա թիմակցի, ով ունի գիտելիքներ ապահովագրության մասին և ուզում է կիրառել դրանք պրակտիկայում, ով սիրում է վերլուծել, համադրել փաստերն ու ինքնուրույն լուծումներ գտնել, կարողանում է մտքերը  գրավոր  լավ շարադրել, գերուշադիր է և սիրում է սովորել:

 

Պահանջներ

- Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն

- Ապահովագրական հիմունքների իմացությունը ցանկալի է

- Վերլուծական միտք

- Գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն

- Հայերենի գերազանց իմացություն /գրավոր և բանավոր/, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն /գրավոր/

- MS Office փաթեթի /մասնավորապես Excel-ի լավ իմացություն/

- Գերուշադրություն փաստաթղթերի հետ աշխատանքին

- Սթրեսակայունություն

- Սովորելու ցանկություն /պարտադիր է/

- Աշխատանքային փորձը ապահովագրության ոլորտում ցանկալի է

Պարտականություններ

- Գույքային ապահովագրության հայտերի կարգավորում

- Կորպորատիվ հաճախորդների գույքային հայտերի սպասարկում

- Համագործակցություն ապահովագրական հայտերի կարգավորման հարցերով իրավասու 

մարմինների և այլ կազմակերպությունների հետ

- Հայտի կարգավորման ժամկետների պահպանում

- Հաճախորդների դիմումների, բողոքների, առաջարկների ուսումնասիրություն և պատասխան 

գրությունների նախագծերի պատրաստում

-Հայտի կարգավորման վերաբերյալ որոշման նախագծերի կազմում և նախնական որոշման կայացում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-09-30

Փակման ամսաթիվ 2019-10-30

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

 

Փնտրում ենք աշխույժ ու պոզիտիվ թեկնածուների, ովքեր չեն վախենում բարդություններից, սիրում են շփվել հեռախոսով և օգնել մարդկանց, ինչպես նաև պատրաստ են աշխատել թե՛ ցերեկային, թե՛ գիշերային հերթափոխերով:

 

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հաղորդկակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի(մասնավորոպես Word, Excel) գերազանց իմացություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Աշխատանքային փորձը սպասարկման/վաճառքների ոլորտում ցանկալի է

Պարտականություններ

 • Մուտքային զանգերի ընդունում
 • Հաճախորդներին դեպքի վայրում անհրաժեշտ միջոցառումների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաճախորդներին հայտերի կարգավորման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-07-30

Փակման ամսաթիվ 2019-08-30

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ:

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն 
 • Ուսուցանելու/դասընթացներ կազմակերպելու և անցկացնելու առնվազն 1 տարվա պրակտիկա/աշխատանքային փորձ
 • Վաճառքներում առնվազն 1 տարվա փորձ
 • Գերազանց հաղորդակցման և ներկայացուցչական հմտություններ
 • Կազմակերպչական հմտություններ, տեղեկատվությունը մանրակրկիտ ուսումնասիրելու, վերլուծելու ունակություն
 • Նպատակասլացություն, թիմում աշխատելու ունակություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն /գրավոր և բանավոր/, անգլերենի լավ իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) փաթեթի գերազանց իմացություն
 • Ուսուցման բնագավառում լրացուցիչ կրթության /դասընթացներ, սեմինարներ/ առկայությունը ցանկալի է

Պարտականություններ

 • Մասնակցել Ընկերության կողմից իրականացվող դասընթացների կազմակերպման գործընթացին՝ կորպորատիվ ծրագրերին համաձայն
 • Մասնակցել դասընթացների ծրագրի կազմելու գործընթացին՝ համագործակցելով ապահովագրության մասնագետների հետ
 • Մասնակցել ուսուցման գործընթացի պլանավորմանը
 • Գնահատել ուսուցման արդյունավետությունը
 • Մասնակցել աշխատակիցների զարգացմանն ուղղված պլանի մշակման գործընթացին
 • Իրականացնել անձնակազմի ուսուցման և զարգացման բաժնի գործառույթներին առնչվող այլ առաջադրանքներ

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-12-01

Փակման ամսաթիվ 2019-12-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-09-02

Փակման ամսաթիվ 2019-09-30

Առաջարկում ենք

 • Աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում

 

Աշխատավայրը՝ Վեդի

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Գործակալական խմբի ղեկավար, Վանաձոր

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ 
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավաման փորձ /10-20 հոգուց բաղկացած խմբի /
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /15-20 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2020-02-15

Փակման ամսաթիվ 2020-03-05

Աշխատավայրը՝ Վանաձոր

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Ղեկավաման փորձը ցանկալի է
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /5-10 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2020-02-15

Փակման ամսաթիվ 2020-03-05

Կդիտարկվեն միայն Իջևան քաղաքում մշտական բնակություն ունեցող թեկնածուները:

Աշխատավայրը՝ Բերդ

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • ՏՏ բնագավառում 1 տարվա փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Համակարգչային և ցանցային ծրագրերից օգտվելու փորձ, տեխնիկական խնդիրներ լուծելու փորձ
 • MS Windows 7, 10  գերազանց իմացություն
 • TCP/IP բազային իմացություն
 • Հաղորդակցվելու ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու, մասնագիտական խնդիրներ լուծելու ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն 
 • Արագ սովորելու ունակություն

 

Պարտականություններ

 • Իրականացնել Ընկերության համակարգչային և հեռախոսային ցանցի ադմինիստրավորում
 • Ապահովել հեռահաղորդակցության համակարգի անխափան աշխատանքը
 • Ապահովել նոր տեխնիկական սարքավորումների տեղադրում և վերահսկել նրանց անխափան աշխատանքը
 • Հեռակա ադմինիստրավորել աշխատակայանները
 • Տրամադրել աշխատակիցներին հասանելիություններ, անհրաժեշտության դեպքում դադարեցնել կամ կասեցնել դրանք

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-09-02

Փակման ամսաթիվ 2019-09-30

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն /կարող են դիմել նաև ուսանողները/
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Բանակցություններ վարելու հմտություն
 • Առաջադրված խնդիրները/նպատակները պատշաճ որակով  և սահմանված ժամկետներում իրականացնելու հմտություն
 • Հաճախորդի նկատմամբ  կողմնորոշվածություն 
 • Սթրեսակայունություն և կոնֆլիկտները լուծելու ունակություն
 • Վաճառքի/սպասարկման ոլորտում փորձի առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն 

 

Պարտականություններ

 • Հաճախորդներին տրամադրել լիարժեք տեղեկատվություն ապահովագրության պայմանագիր կնքելու կարգի և պայմանների վերաբերյալ
 • Կնքել հաճախորդների հետ ապահովագրության պայմանագրեր
 • Իրականացնել արդեն կնքված պայմանագրերի վերակնքումը
 • Մուտքագրել կնքված/վերակնքված պայմանագրերի տվյալները  Ընկերության էլեկտրոնային Համակարգում
 • Տեղեկացնել հաճախորդներին ընկերության կողմից առաջարկվող նոր ապահովագրական պրոդուկների, ինչպես նաև պայմանագրերի  պայմաններում առաջացած փոփոխությունների վերաբերյալ
 • Մասնակցել ապահովագրական պրոդուկտների վաճառքի ալգորիթմերի մշակման ու ներդրման գործընթացին
 • Մասնակցել ընթացիկ ուսուցողական դասընթացներին

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-12-01

Փակման ամսաթիվ 2019-12-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 1 տրվա աշխատանքային փորձ ՏՏ ոլորտում /ցանկալի է բանկային ոլորտում կամ ապահովագրական ընկերությունում/
 • Համակարգչային և ցանցային ծրագրերից օգտվելու հիմունքների իմացություն
 • Windows XP,7 լավ իմացություն
 • Network protocols & services հիմունքների իմացություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Ուսուցանելու/սովորեցնելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Օգտագործողներին տրամադրել խորհրդատվություն կիրառվող ծրագրի օգտագործման վերաբերյալ
 • Գրանցել և մշակել հեռախոսազանգով կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով օգտագործողների կողմից ներկայացված հայտերը
 • Վերլուծել, դասակարգել առաջացած տեխնիկական խնդիրները, հնարավորության դեպքում խնդրին տալ անհապաղ լուծում
 • Անհրաժեշտության դեպքում հայտերը փոխանցել ՏՏ բաժնի համպատասխան մասնագետին
 • Տեղեկացնել հայտ ներկայացրած օգտագործողին հայտի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ
 • Վերահսկել ներկայացված հայտի կատարման ընթացքը` ըստ ներկայացված հայտերի առաջնայնության
 • Իրականացնել կիրառվող ծրագրի մոնիթորինգ
 • Կազմել հաճախ տրվող հարցերի ցուցակներ և  մշակել համապատասխան ուղեցույցեր

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-12-01

Փակման ամսաթիվ 2019-12-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն /ինժեներական կրթությունը ցանկալի է/
 • Առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
 • Ավտոապրանքագիտական փորձաքննությունների իրականացման մեթոդիկաների իմացություն
 • Շուկայում գործող պահեստամասերի և վերանորոգման աշխատանքների գործող գների իմացություն
 • Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կողմից հաստատված վնասի գնահատման փորձագետի որակավորման վկայագրի առկայությունը ցանկալի է 
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի (մասնավորապես Word, Excel) գերազանց իմացություն,  Internet-որոնման հմուտ մասնագետ
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Ոչ նորմավորված ռեժիմով աշխատելու հնարավորություն

Պարտականություններ

 • Իրականացնել տրանսպորտային միջոցներին պատճառված վնասի գնահատում
 • Ստուգել և/կամ կազմել վնասի չափի վերաբերյալ եզրակացություն
 • Ստուգել վերանորոգող կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վերանորոգման նախահաշիվները
 • Ներկայացնել առաջարկներ վերանորոգման գների վերաբերյալ
 • Անհրաժեշտության դեպքում տալ առաջարկ լրացուցիչ փորձաքննություն նշանակելու և իրականացնելու վերաբերյալ 

 

 

 

 

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-10-15

Փակման ամսաթիվ 2019-10-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • 3-5 տարվա աշխատանքային փորձ .NET պլատֆորմով /C#-ի կիրառմամբ/
 • 3-5 տարվա աշխատանքային փորձ ծրագրային ապահովման նախագծման, ստեղծման և զարգացման ոլորտում
 • T-SQL գերազանց իմացություն
 • C#, OOP, գերազանց իմացություն
 • ADO .NET, ADO .NET EF գերազանց իմացություն
 • ASP.NET, MVC, Web API, JavaScript, AJAX, JQuery գերազանց իմացություն
 • Հայերենի և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, տեխնիկական անգլերենի իմացություն
 • Խնդիրներ լուծելու և որոշումներ կայացնելու հմտություն
 • Ժամանակի կառավարման և կազմակերպչական հմտություններ
 • Հաշվապահական գիտելիքների առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն

Պարտականություններ

 • Մշակել և զարգացնել ընկերության ծրագրային ապահովման բազան
 • Վերլուծել նոր ծրագրային ապահովման պահանջները
 • Իրականացնել օբյեկտ-կողմնորոշված վերլուծություն, նախագծում, թեստավորում
 • Տվյալների բազաների հիման վրա կազմել հաշվետվություններ

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2020-02-15

Փակման ամսաթիվ 2020-03-05

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ 
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն 
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում գրասենյակում 
 • Հաճախորդների սպասարկում, ընթացիկ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում 
 • Նամակների, զեկուցագրերի և գրությունների կազմում 
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում վերադաս ղեկավարին

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-12-01

Փակման ամսաթիվ 2019-12-31

Առաջարկում ենք

 • Հաստիքային աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում և բժշկական ապահովագրություն
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում և ստորաբաժանումներում
 • Հեռանկարային ոլորտում մասնագիտանալու հնարավորություն

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2020-01-15

Փակման ամսաթիվ 2020-02-15

Առաջարկում ենք

 • Աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում

 

Աշխատավայրը՝ Աբովյան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2019-12-01

Փակման ամսաթիվ 2019-12-31

Առաջարկում ենք

 • Աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում

 

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Շուրջօրյա կոնտակտ կենտրոնի օպերատոր, Երևան

Աշխատատեղի նկարագրություն

 

Փնտրում ենք աշխույժ ու պոզիտիվ թեկնածուների, ովքեր չեն վախենում բարդություններից, սիրում են շփվել հեռախոսով և օգնել մարդկանց, ինչպես նաև պատրաստ են աշխատել թե՛ ցերեկային, թե՛ գիշերային հերթափոխերով:

 

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հաղորդկակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի(մասնավորոպես Word, Excel) գերազանց իմացություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Աշխատանքային փորձը սպասարկման/վաճառքների ոլորտում ցանկալի է

Պարտականություններ

 • Մուտքային զանգերի ընդունում
 • Հաճախորդներին դեպքի վայրում անհրաժեշտ միջոցառումների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաճախորդներին հայտերի կարգավորման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հայտերի գրանցում էլեկտրոնային ռեգիստրում 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2020-02-15

Փակման ամսաթիվ 2020-03-05

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ:

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտության, մարքեթինգի, ֆինանսների ոլորտում) 
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Գրագետ բանավոր և գրավոր խոսք (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն) 
 • Գործնական էտիկետի և գործավարության ստանդարտների իմացություն 
 • MS Office փաթեթի (մասնավորապես Excel, ցանկալի է նաև Access) գերազանց իմացություն
 • Աշխատանքն ըստ առաջնահերթության դասակարգելու ունակություն 
 • Թիմային աշխատանքի հմտություններ 
 • Գործնական շփման հմտություններ 
 • Ճշտապահություն
 • Սթրեսակայունություն

Պարտականություններ

 • Հավաքագրել/բաշխել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները ընկերության համապատասխան ստորաբաժանումներով 
 • Կազմել և վարել հաշվետվություններ վաճառքների պլանային ցուցանիշների և նորմատիվների կատարման վերաբերյալ 
 • Կազմել հաշվետվություններ ենթակա ստորաբաժանումների աշխատակիցների հանձնարարականների վերաբերյալ 
 • Կազմել հաշվետվություններ ենթակա ստորաբաժանումների կողմից այլ ստորաբաժանումներ արվող հարցումների վերաբերյալ 
 • Մասնակցել բիզնես նամակագրության կազմման և վարման գործընթացին 
 • Իրականացնել փոխտնօրենի այլ հանձնարարականներ 
 • Հնարավոր են գործուղումներ մարզերում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2020-01-15

Փակման ամսաթիվ 2020-02-15

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Ադմինիստրավորման և տեխնիկական աջակցման բաժնի ղեկավար, Երևան

Աշխատատեղի նկարագրություն

Փնտրում ենք ադմինիստրավորման և տեխնիկական աջակցման բաժնի ղեկավարի, ով կկազմակերպի և կվերահսկի ստորաբաժանման աշխատանքը: 

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ համակարգային և ցանցային ադմինիստրավորման ոլորտում
 • Առնվազն 1 տարվա ղեկավարման փորձ
 • MS Windows Servers 2008/2012 R2/2016
 • MS Active Directory, GPO, Terminal Server
 • MS Exchange 2013/2016/2019
 • MS SQL Server 2008/2012/2016
 • VMware ESXi
 • TCP/IP, DNS, DHCP, FTP, VPN.
 • Veeam Backup system
 • Linux Skills (Debian, CentOS)
 • Voip systems administration գերազանց իմացություն
 • Cloud-based տեխնոլոգիաների իմացություն
 • Մեծ համակարգերի ու ցանցերի ադմինիստրավորման փորձ
 • Խնդիրների արդյունավետ լուծման և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հմտություններ
 • Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ
 • Նախագծերի կառավարման հմտություններ

Պարտականություններ

 

 • Ապահովել սերվերների օպերացիոն համակարգերի և կիրառական ծրագրային ապահովման գործընթացը, ինչպես նաև իրականացնել տվյալների բազաների ադմինիստրավորում:
 • Իրականացնել Ընկերության համակարգչային և հեռախոսային ցանցի ադմինիստրավորում:
 • Իրականացնել տեղեկատվական անվտանգության մոնիթորինգ
 • Ապահովել համապատասխանություն Ընկերությունում հաստատված տեղեկատվական համակարգի անվտանգության ստանդարտներին
 • Ապահովել նոր տեխնիկական սարքավորումների տեղադրում և վերահսկել նրանց անխափան աշխատանքը:
 • Համագործակցել տարբեր ՏՏ մատակարարների հետ.
 • Ներկայացնել տեխնիկական նախագծերի առաջարկներ՝ տեղեկատվական ցանցի զարգացման նպատակով
 • Վերահսկել աշխատակիցներին տարբեր համակարգերի հասանելիություններ տրամադրելու գործընթացը
 • Ապահովել ՏՏ ենթակառուցվածքի զարգացումը և ստորաբաժանման աշխատանքի բնականոն ընթացքը

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2020-02-15

Փակման ամսաթիվ 2020-03-05

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ակտիվ վաճառքների առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Ղեկավաման փորձը ցանկալի է
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word, Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում և աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Գործակալական խմբի /5-10 գործակալ/ համար նախատեսված վաճառքների պլանի կատարում
 • Նոր գործակալների ներգրավում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում: Անհրաժեշտության դեպքում նրա անմիջական մասնակցություն հաճախորդի սպասարկման գործընթացին
 • Իր խմբի վաճառքի գործընթացի կառավարում և ներքին հաշվետվությունների կազմում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2020-02-15

Փակման ամսաթիվ 2020-03-05

Կդիտարկվեն միայն Իջևան քաղաքում մշտական բնակություն ունեցող թեկնածուները:

Աշխատավայրը՝ Իջևան

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Փորձ մասնագիտական ոլորտում
 • Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Photoshop գերազանց իմացություն
 • Power Point Presentation իմացություն
 • Տպարանների և գովազդային գործակալությունների հետ աշխատանքային փորձ
 • Կրեատիվ և հետաքրքիր մտածողություն
 • Հստակ վերջնաժամկետների պայմաններում աշխատելու կարողություն
 • Միաժամանակ մի քանի ուղղություններով աշխատելու ունակություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն
 • Պրոֆեսիոնալ պորտֆոլիոյի առկայությունը պարտադիր է

Պարտականություններ

 • Ընկերության կորպորատիվ ոճին համապատասխան նախագծերի դիզայնի մշակում
 • Գրաֆիկական բաներների, պաստառների, ցուցանակների, պրեզենտացիաների, արտաքին գովազդի էսքիզների, տպագրական ցանկացած նյութերի դիզայն, ֆայլերի նախատպագրական մշակում
 • Սոց. հարթակներում վիզուալ բովանդակության ապահովում, բաներների, gif-երի պատրաստում
 • Ընկերության կայքի արտաքին տեսքի փոփոխությունների իրականացում
 • Բոլոր տպագրական/վերջնական ֆայլերի պատրաստում
 • Բրենդավորված իրերի մշակում` հուշանվերներ, համազգեստներ և այլն
 • Աշխատանք բազմապրոֆիլ տպարանների, գովազդային գործակալությունների, արտադրողների/ներկրողների հետ: Համապատասխան շուկայի ուսումնասիրում, գնային և որակական հարցումների իրականացում, գործընկերների ընտրությանը մասնակցություն:

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2020-01-31

Փակման ամսաթիվ 2020-02-25

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Վթարային մասնագետ, Եղեգնաձոր

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն 
 • Պարտադիր զինվորական ծառայություն 
 • Վարորդական վկայականի առկայություն /3 տարվա փորձ/
 • ՃԵԿ և ՀՀ ՃԵԱԱՄ օրենքի գերազանց իմացություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն, ճկունություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Սեփական ավտոմեքենայի առկայությունը պարտադիր է

Պարտականություններ

 • Պատահարի վայրի այցելություն եւ դեպքին առնչվող հանգամանքների  ուսումնասիրություն
 • Պատահարի վայրի և վնասված գույքի լուսանկարում
 • Համապատասխան փաստաթղթերի  առկայության  ստուգում
 • Հատուցման գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
 • Անհրաժեշտության դեպքում  համապատասխան փորձագետի կամ ՃՈ ներկայացուցչի հրավիրում դեպքի վայր
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի լրացում, սահմանված ժամկետներում փաստաթղթերի և լուսանկարների  հանձնում համապատասխան ստորաբաժանում

 

Տևողությունը`

  Աշխատանք համատեղությամբ

Բացման ամսաթիվ 2020-02-05

Փակման ամսաթիվ 2020-03-05

Աշխատանքը հերթափոխային է՝ ներառյալ գիշերային հերթապահություններ

Աշխատավայրը՝ Եղեգնաձոր

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Վաճառքների բաժնի մասնագետ , Երևան

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն /կարող են դիմել նաև ավարտական կուրսի ուսանողներ/
 • Ակտիվ վաճառքի առնվազն 1 տարվա փորձ
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն և կազմակերպչական ձիրք
 • Բանակցություններ վարելու հմտություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Ճշտապահություն
 • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց, անգլերենի լավ իմացություն
 • Ապահովագրության ոլորտում աշխատելու ցանկություն 
 • Ապահովագրական ոլորտին առնչվող գիտելիքները կդիտարկվեն որպես առավելություն 

Պարտականություններ

 

 • Նոր գործընկերների/իրավաբանական անձ գործակալների (ԱՁ, ՍՊԸ) որոնում և ներգրավում /պարբերական այցերի միջոցով/
 • Բաժնի վաճառքների պլանի կատարում
 • Վաճառքների զարգացում, խթանում
 • Նոր գործակալների ուսուցում, նրանց աշխատանքի կազմակերպում, կոորդինացում և վերահսկում
 • Վաճառքի գործընթացի կազմակերպում և ներքին հաշվետվությունների կազմում 

 

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2020-02-05

Փակման ամսաթիվ 2020-03-05

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Կորպորատիվ վաճառքների մասնագետ, Երևան

Աշխատատեղի նկարագրություն

Պահանջներ

 

 • Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տնտեսագիտական/
 • Առնվազն 1 տարվա փորձ վաճառքների ոլորտում
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի /Word, Excel, Power Point/ գերազանց իմացություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն
 • Սովորելու ցանկություն

 

Պարտականություններ

 • Կորպորատիվ հաճախորդների ներգրավում
 • Այցելություն տարբեր ընկերություններ
 • Վաճառքի պլանների կատարում
 • Հաճախորդներին մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2020-02-20

Փակման ամսաթիվ 2020-03-20

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Գրասենյակային վաճառքների մենեջեր, Ջերմուկ

Աշխատատեղի նկարագրություն

-

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Վաճառքների/սպասարկման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office փաթեթի /մասնավորապես Word,Excel/ գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Սովորելու ցանկություն

Պարտականություններ

 • Ապահովագրական պայմանագրերի կնքում վաճառքի կետում
 • Հաճախորդներին ապահովագրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում տվյալ տարածաշրջանի մասնաճյուղի տնօրենին
 • Ապահովագրական պայմանագրերի վերակնքման գործընթացի իրականացում և վերահսկում

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2020-03-11

Փակման ամսաթիվ 2020-03-31

Առաջարկում ենք

 • Աշխատանք Հայաստանի ամենախոշոր ապահովագրական ընկերությունում
 • Կայուն աշխատավարձ + բոնուսներ պլանների կատարման համար
 • Անվճար կորպորատիվ ուսուցում
 • Մասնագիտական աճի և առաջխաղացման հնարավորություն ընկերության տարբեր մասնաճյուղերում

 

Աշխատավայրը՝ Ջերմուկ

Միայն մարզերից

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Գլխավոր համակարգային ադմինիստրատոր/Senior System Administrator, Երևան

Աշխատատեղի նկարագրություն

Փնտրում ենք ադմինիստրավորման և տեխնիկական աջակցման բաժնի ղեկավարի, ով կկազմակերպի և կվերահսկի ստորաբաժանման աշխատանքը: 

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ համակարգային և ցանցային ադմինիստրավորման ոլորտում
 • MS Windows Servers 2008/2012 R2/2016
 • MS Active Directory, GPO, Terminal Server
 • MS Exchange 2013/2016/2019
 • MS SQL Server 2008/2012/2016
 • VMware ESXi
 • TCP/IP, DNS, DHCP, FTP, VPN.
 • Veeam Backup system
 • Linux Skills (Debian, CentOS)
 • Voip systems administration գերազանց իմացություն
 • Cloud-based տեխնոլոգիաների իմացություն
 • Մեծ համակարգերի ու ցանցերի ադմինիստրավորման փորձ
 • Խնդիրների արդյունավետ լուծման և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հմտություններ
 • Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ
 • Նախագծերի կառավարման հմտություններ

Պարտականություններ

 • Ապահովել սերվերների օպերացիոն համակարգերի և կիրառական ծրագրային ապահովման գործընթացը, ինչպես նաև իրականացնել տվյալների բազաների ադմինիստրավորում:
 • Իրականացնել Ընկերության համակարգչային և հեռախոսային ցանցի ադմինիստրավորում:
 • Իրականացնել տեղեկատվական անվտանգության մոնիթորինգ
 • Ապահովել համապատասխանություն Ընկերությունում հաստատված տեղեկատվական համակարգի անվտանգության ստանդարտներին
 • Ապահովել նոր տեխնիկական սարքավորումների տեղադրում և վերահսկել նրանց անխափան աշխատանքը:
 • Համագործակցել տարբեր ՏՏ մատակարարների հետ.
 • Ներկայացնել տեխնիկական նախագծերի առաջարկներ՝ տեղեկատվական ցանցի զարգացման նպատակով
 • Վերահսկել աշխատակիցներին տարբեր համակարգերի հասանելիություններ տրամադրելու գործընթացը
 • Ապահովել ՏՏ ենթակառուցվածքի զարգացումը և ստորաբաժանման աշխատանքի բնականոն ընթացքը

 

Տևողությունը`

  Երկարաժամկետ

Բացման ամսաթիվ 2020-03-01

Փակման ամսաթիվ 2020-03-31

Աշխատավայրը՝ Երևան

 

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (հայերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

Բնութագիրը pdf ֆորմատով (ռուսերեն) կարելի է բեռնել այստեղ

 

Send CV

Հրապարակված է՝ 2020-03-11


Բեռնել լրացուցիչ

Արտոնությունների փաթեթ (docx, 16ԿԲ)