404

Գյուղատնտեսության ապահովագրություն2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ից Հայաստանում մեկնարկել է գյուղատնտեսության ապահովագրության պիլոտային ծրագիրը։

 

Ինչը կարելի է ապահովագրել

Ծիրան՝ բոլոր բուսաձևեր, ծառերի տարիքը պետք է լինի 4-ից մինչև 30 տարեկան

Խաղող՝ բոլոր բուսաձևեր, վազերի տարիքը պետք է լինի 4 տարեկանից բարձր

Մեկ կադաստրային վկայագրի կամ վարձակալության պայմանագրի ներքո գտնվող հողատարածքը պետք է ապահովագրվի ամբողջությամբ:

 

Ինչից կարելի է ապահովագրել (ապահովագրական ռիսկեր)

Ապահովագրական ռիսկ է կոչվում այնպիսի իրադարձություն, որի տեղի ունենալու նպատակով ձեռք է բերվում ապահովագրության պայմանագիրը: 2020 թվականի համար ապահովագրության պայմանագրով ապահովագրության ենթակա են երկու ռիսկեր.

 • «կարկուտ ու հրդեհ»
 • «Գարնանային ցրտահարություն»

Գյուղատնտեսը կարող է մեկ ապահովագրության պայմանագրով իր հողատարծքը միանգամից ապահովագրել երկու նշված ռիսկերից:

 

Որ մարզերում է գործելու ապահովագրությունը

«Կարկուտ ու հրդեհ» ռիսկը՝ Արմավիր, Արարատ, Արագածոտն, Վայոց Ձոր, Տավուշ ու Կոտայք մարզերում

«Գարնանային ցրտահարություն» ռիսկը՝ Արմավիր և Արարատ մարզերում

 

Որտեղից և երբ կարելի է ձեռք բերել ապահովագրության պայմանագիր

Գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագիրը հնարավոր է ձեռք բերել այն մարզերի մասնաճյուղերից, որոնք ներառված են պիլոտային ծրագրում: Մասնաչյուղերի և գրասենյակների հասցեները և այլ կոնտակտային տվյալները կարող եք տեսնել այստեղ:

2020 թվականի բերքի համար ապահովագրության պայմանագիրը կարող եք կնքել.

 • «Կարկուտ ու հրդեհ» ռիսկով՝ մինչև 2020թ.-ի մարտի 20-ը
 • «Գարնանային ցրտահարություն» ռիսկով՝ մինչև 2020թ.-ի փետրվարի 15-ը

 

Ապահովագրության պայմանագրի գործողության ժամկետը

2020 թվականի բերքի համար կնքված ապահովագրության պայմանագիրը տարածվում է այն դեպքերի վրա, որոնք տեղի են ունեցել.

 • Ծիրանը գարնանային ցրտահարությունից ապահովագրելու դեպքում – 2020 թվականի մարտի 1-ից մինչև օգոստոսի 25-ը
 • Ծիրանը կարկուտից և հրդեհից ապահովագրելու դեպքում – 2020 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև օգոստոսի 25-ը
 • Ծիրանը՝ մեկ պայմանագրով «կարկուտ և հրդեհ» և «գարնանային ցրտահարություն» ռիսկերից միաժամանակ ապահովագրելու դեպքում – 2020 թվականի մարտի 1-ից մինչև օգոստոսի 25-ը
 • Խաղողը գարնանային ցրտահարությունից ապահովագրելու դեպքում – 2020 թվականի մարտի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 30-ը
 • Խաղողը կարկուտից և հրդեհից ապահովագրելու դեպքում – 2020 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 30-ը
 • Խաղողը՝ մեկ պայմանագրով «կարկուտ և հրդեհ» և «գարնանային ցրտահարություն» ռիսկերից միաժամանակ ապահովագրելու դեպքում – 2020 թվականի մարտի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 30-ը

 

Գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

 1. Անձնագիր
 2. Հողամասի սեփականության վկայականը, վարձակալության պայմանագիրը կամ այլ իրավական փաստաթղթեր
 3. Լրացրած ապահովագրական դիմում (հավելված 1)

 

Ինչ գումարի կարելի է ձեռք բերել ապահովագրություն

2020 թվականի համար առաջարկվում է ծածկույթի 5 տարբերակ: Գյուղատնտեսն իրավունք ունի ընտրել առաջարկվող ծածկույթներից ցանկացածը.

Ապահովագրական ծածկույթ/ 1 հա

Ծիրան

Խաղող

1

400 000 ՀՀ դրամ

750 000 ՀՀ դրամ

2

600 000 ՀՀ դրամ

1 000 000 ՀՀ դրամ

3

800 000 ՀՀ դրամ

1 250 000 ՀՀ դրամ

4

1 000 000 ՀՀ դրամ

1 500 000 ՀՀ դրամ

5

1 200 000 ՀՀ դրամ

1 800 000 ՀՀ դրամ

Ծիրանի՝ գարնանային ցրտահարությունից ապահովագրության պայմանագիր կնքելիս գյուղատնտեսը կարող է հատուցման առավելագույն չափ ընտրել ապահովագրական գումարի (ծածկույթի) 50%-ը կամ 100%-ը:

 

 Հրապարակված է՝ 2019-10-08 20:33:11