Հոդված2018-11-01

Մրցույթ՝ 2019 թվականին գրենական պիտույքների և տնտեսական ապրանքների մատակարարման

 Հարցմանը մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ տարածքում պետական գրանցում ունեցող բոլոր անհատ ձեռնարկատերերը և իրավաբանական անձինք:

Հայտերը պետք է ներկայացվեն երկու եղանակով՝ սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով և tender@rgs.am էլեկտրոնային հասցեին, մինչև 2018թ. նոյեմբերի 16-ը ժամը 15:00: Ուշացված հայտերը չեն դիտարկվելու:

Մրցույթին մասնակցելու պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:


վերադառնալ ցանկ