Հոդված2019-10-23

Մրցույթ՝ 2020 թվականին գրենական պիտույքների և տնտեսական ապրանքների մատակարարման

Հարցմանը մասնակցելու իրավունք ունեն ՀՀ տարածքում պետական գրանցում ունեցող բոլոր անհատ ձեռնարկատերերը և իրավաբանական անձինք:

 Հայտերը պետք է ներկայացվեն երկու եղանակով՝ սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով և tender@rgs.am էլեկտրոնային հասցեին, մինչև 2019թ. նոյեմբերի 18-ը ժամը 15:00: Ուշացված հայտերը չեն դիտարկվելու:  

 Հայտերը կամփոփվեն 2019թ. նոյեմբերի 22-ին «Ռոսգոսստրոխ-Արմենիա» ԱՓԲԸ-ում`  ՀՀ, ք. Երևան, Հյուսային պողոտա 1 հասցեում: 

Մրցույթին մասնակցելու պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:


վերադառնալ ցանկ