Arm

Բաժնետերեր և ներդրողներ

Էջը թարմացվել է 12.05.2020 18:42

Ընկերության միանձնյա բաժնետերն է հանդիսանում «Ավոդոկա Հոլդինգս Լիմիթեդ» ՍՊԸ-ն:

Մասնակցության չափը` 100%:

Ընկերության անուղղակի նշանակալից մասնակից են հանդիսանում Վասիլեիոս Մումուլիդիսը և Գագիկ Գրիգորյանը:

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ հիմնադրվել է 2008 թվականին:

2008 թվականի մայիսի 20-ին «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ տրվել է ոչ կյանքի ապահովագրություն իրականացնելու Լիցենզիա ԱՊՈ N0009:

 

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ  բաժնետեր և ներդրող հանդիսացող «Ավոդոկա Հոլդինգս Լիմիթեդ» ՍՊԸ-ն իրավունք ունի ստանալ  «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 84-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկատվությունը գրավոր դիմումի հիման վրա` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել առձեռն կամ ուղարկվել փոստով «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ հետևյալ հասցեով` ՀՀ, 0001, Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1:

Ընկերության նշանակալից մասնակցի հետ ապահովագրության պայմանագրեր չեն կնքվել: