Arm

Բոնուս-Մալուս

Էջը թարմացվել է 04.05.2020 08:24

Բոնուս-Մալուսը համակարգ է, համաձայն որի ԱՊՊԱ պայմանագրով սահմանվող ապահովագրավճարը հաշվարկվում է վարորդի (լիազորված տիրպետողի և/կամ ապահովադրի) ապահովագրական պատմության հիման վրա. Կարգապահ վարորդներին տրամադրվում են զեղչեր, իսկ վթարներ ունեցող վարորդներին՝ հավելավճարներ:

Համակարգը գործում է 2013թ. հունվարի 1-ից:

Բոնուս-Մալուսի
դաս

 
Գործակից
(տոկոսային արտահայտությամբ)

 
Դաս 22 250%
Դաս 21 250%
Դաս 20 250%
Դաս 19 200%
Դաս 18 144%
Դաս 17 140%
Դաս 16 132%
Դաս 15 124%
Դաս 14 116%
Դաս 13 112%
Դաս 12 108%
Դաս 11 104%
Դաս 10 100%
Դաս 9 97%
Դաս 8 94%
Դաս 7 91%
Դաս 6 88%
Դաս 5 85%
Դաս 4 82%
Դաս 3 75%
Դաս 2 65%
Դաս 1 50%

 

Ի՞նչպես է որոշվում Բոնուս-Մալուսի դասը:

  • Առաջին անգամ ապահովագրվելիս Դուք ունենում եք 10րդ դաս (100%):
  • Եթե Դուք ճանաչվել եք վթարի մեղավոր կողմ, ապա 4 դաս կբարձրանաք: Օրինակ. ունեք 10րդ դաս (100%) և ունեցել եք վթար: Այդ դեպքում Ձեր նոր դասը կլինի 14րդ դասը (116%):
  • Եթե Դուք չեք ճանաչվել վթարի մեղավոր կողմ մեկ տարվա ընթացքում, ապա Ձեր դասը 1-ով կնվազի: Օրինակ. ունեք 14րդ դաս և մեկ տարի չեք ունեցել վթար: Այդ դեպքում Ձեր նոր դասը կլինի 13րդ դասը (112%):
  • Եթե Դուք ունեք 14-ից ավելի բարձր դաս և 4 տարի անընդմեջ չունենաք վթար, ապա Ձեր դասը կդառնա 10րդ դաս: Օրինակ. Դուք ունեցել եք 2 վթար մեկ տարվա ընթացքում և Ձեր դասը դարձել է 18րդ դաս (144%): 4 տարվա ընթացքում վթար չունենալու դեպքում Ձեր դասը կհասնի 14րդ դասի, և եթե 1 տարի էլ վթար չունենաք այն կդառնա 10րդ դաս:

 

Առաջացա՞ն հարցեր: Խնդիր չկա: Ուղղակի զանգահարեք մեզ  (010) 59 10 10 հեռախոսահամարով՝ մենք սիրով կպատասխանենք Ձեր բոլոր հարցերին: