Arm

Ընտանիք

Էջը թարմացվել է 12.05.2020 16:56

«Ընտանիք» հատուկ ծրագիրը մշակված է ամբողջ ընտանիքը դժբախտ պատահարներից պաշտպանելու համար: Բոլոր անդամները կարող են լինել ապահովագրված մեկ պայմանագրով: Դա ձեռնտու է, քանի որ բոլորի համար մեկ վկայագիր ձևակերպելիս Դուք ավելի քիչ կվճարեք, քան եթե ձեռք բերեք ապահովագրություն ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար առանձին:

Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ

Ապահովագրվել կարող է ցանկացած գործունակ ֆիզիկական անձ (18-70  տարեկան) և իր ընտանիքի անդամները (3-70 տարեկան): Ընտանիքի անդամներ են հանդիսանում

 •  կինը (ամուսինը)
 •  երեխաները (այդ թվում` որդեգրված)
 •  ամուսինների ծնողները, քույրեր, եղբայրներ, ովքեր հիմնական ապահովագրված անձի հետ միասին վարում են ընդհանուր տնտեսություն 

Ո՞Վ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ

 •  I, II խմբի հաշմանդամները, «Հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակ ունեցող անձինք
 •  կայուն նյարդային կամ հոգեբանական խախտումներով և/կամ հիվանդություններով տառապող անձինք
 •  անձինք, ովքեր հաշվառված են նյարդահոգեբանական, նարկոլոգիական և/կամ հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերներում
 •  ստացիոնար, ամբուլատոր բուժման կամ հետազոտության մեջ գտնվող անձինք (մինչև նրանց լրիվ բուժվելը)
 •  ՁԻԱՀ-ով կամ այլ իմունոդեֆիցիտային հիվանդություններով անձինք
 •  հետախուզման մեջ գտնվող կամ ազատազրկման դատապարտված անձինք
 •  առողջական վիճակից ելնելով` մշտական խնամքի կարիք ունեցող անձինք 

Ի՞ՆՉՆ Է ՀԱՄԱՐՎՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐ

 •  մարմնական վնասվածքներ
 •  I, II խմբի հաշմանդամության, «Հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակի ձեռք բերում
 •   մահ 

որոնք առաջացել են ստորև նշվածի հետևանքով.

 •  դժբախտ պատահարի
 •  սխալ բժշկական մանիպուլյացիաների
 •  քիմիական նյութերով և կենսաբանական ծագման թույներով (այդ թվում` բոտուլոտոքսինով) հանկարծակի սուր թունավորման
 •  շնչահեղձման` շնչուղիներ օտար մարմնի հանկարծակի ընկնելու
 •  ջրահեղձման
 •  անաֆիլակտիկ շոկի
 •  մարմնի գերսառեցման

Ի՞ՆՉ ԱՐԺԵ

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության «ԸՆՏԱՆԻՔ» ծրագրի արժեք սկսում է 3 100 դրամից: