Arm

Գույք

Էջը թարմացվել է 17.04.2020 21:15

Գույքին պատճառված վնասի դեպքում գործողություններ.

1. Տեղեկացրեք տեղի ունեցածի մասին համապատասխան մարմիններ.

 • Հրդեհ՝ ԱԻ նախարարության Հրշեջ ծառայություն
 • Պայթյուն՝ ԱԻ նախարարություն
 • Ջրագծի, տաքացուցիչ և կոյուղային համակարգի վթար՝ Համայնատիրություն, ջրմուղկոյուղի
 • Հարևան շինությունների ջրի հոսքի դեպքում ՝ Համայնատիրություն
 • Տրանսպորտային միջոցների կողմից պատճառած վնաս՝ Ճանապարհային ոստիկանություն
 • ապահովագրական գույքի վրա ծառերի ընկնելու դեպքում ՝ ԱԻ նախարարություն
 • Տարերային աղետ՝ ԱԻ նախարարություն, հիդրոմետ կենտրոն
 • Գողություն, կողոպուտ, կանխամտածված ոչնչացում (վնասում) այլ անձանց կողմից՝ Ոստիկանություն.

2. Փոքրացրեք վնասը: Փորձեք ձեռնարկել բոլոր միջոցները կանխելու կամ վնասը քչացնելու և գույքը փրկելու ուղղությամբ:

3. Փահպանեք դեպքի պատկերը: Խնդրում ենք, աշխատեք պահպանել վնասված գույքը այն տեսքում, որում այն հայտնվել է պատահարը տեղի ունենալու հետևանքով: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Պատահարից հետո առաջին իսկ հնարավորության դեպքում անհրաժեշտ է հայտնել ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ ԱՐՄԵՆԻԱ հատուցումների կարգավորման կենտրոն և ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր)

2. Ապահովագրական վկայագրի օրիգինալը

3. Փաստաթղթեր վկայող գույքի սեփականության վերաբերյալ՝ քաղաքապետարանից, մարզպետարանից, գյուղապետարանից

 • Գույքի անձնագիր, որում նշված է գույքի գտնվելու վայրը
 • Գույքի սեփականությունը հաստատող փաստաթուղթ

4. Եթե փաստաթղթերը ներկայացնում է ոչ սեփականատերը.

Բացի այս էջում ներկայացված փաստաթղթերից, դիմողը պետք է ունենա իր մոտ սեփականատիրոջ կողմից տրված նոտարով հաստատված լիազորագիր ապահովագրական հատուցումը ստանալու վերաբերյալ:

5. Պատահարը հաստատող փաստաթղթեր.

Հրդեհի դեպքում

 • Քրեական հանցագործության հարուցման կամ հարուցման մերժման վերաբերյալ որոշում
 • Հրշեջ ծառայության կողմից արձանագրություն և հրդեհատեխնիկական ակտ դեպքի ամսաթվով, պատճառով:

Պայթյունի դեպքում

 • Քրեական հանցագործության հարուցման կամ հարուցման մերժման վերաբերյալ որոշում
 • Տեղեկանք դեպքի ամսաթվով, պատճառով և հանգամանքներով:

Գողության, երրորդ անձանց կողմից հակաիրավական գործողությունների դեպքում

 • Քրեական հանցագործության հարուցման կամ հարուցման մերժման վերաբերյալ որոշում, վնասված կամ կորցված գույքի վերաբերյալ նշումով:

Տարերային աղետների դեպքում

 • Հիդրոմետ կենտրոնի տեղեկանք:

Տրանսպորտային միջոցների կողմից պատճառած վնասի դեպքում

 • ՃՏՊ-ի մասին տեղեկանք՝ մեղավոր անձի վերաբերյալ նշումով

 

Ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար զանգահարեք հայտերի կարգավորման միասնական կենտրոն (012) 88 88 88: