Arm

ՃՏՊ

Էջը թարմացվել է 15.05.2020 11:32

Ձեր գործողությունները ՃՏՊ-ի դեպքում

ՃՏՊ-ի վայրում գործողությունների կարգը սահմանված է Հայաստանի ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կանոններով, որովհետև ըստ օրենսդրության, բոլոր ավտոսեփականատերերը պետք է ունենան ԱՊՊԱ պայմանագիր: Գործողությունների ստանդարտ կարգը հետևյալն է.

 • Անմիջապես կանգնեցրեք ավտոմեքենան և միացրեք վթարային լուսային ազդանշանը:
 • Զանգահարեք (012) 88 88 88 շուրջօրյա հեռախոսահամարով, դեպքի վայր կանչեք ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչին և սպասեք նրա ժամանմանը:
 • Մի՛ տեղաշարժեք ավտոմեքենան և ոչինչ ձեռք մի տվեք պատահարի վայրում (վթարի հետ կապված առարկաները) մինչև ապահովագրական ընկերության աշխատակցի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցչի ժամանումը: 
 • Տուժածներին Ձեր ավտոմեքենայով հիվանդանոց փոխադրելու անհրաժեշտության դեպքում նախապես՝ վկաների ներկայությամբ, լուսանկարեք վթարի պատկերը՝ ավտոմեքենաների դիրքը, վնասվածքները, հետքերը և պատահարի հետ կապված մյուս առարկաները
 • Ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչի ժամանելուն պես անհրաժեշտ է կատարել նրա հրահանգները

ԱՊՊԱ-ի մասին օրենքի համաձայն ՃՏՊ տեղի ունենալուց հետո 3 ամսվա ընթացքում անհրաժեշտ է դիմել Երևանում՝ ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ ԱՐՄԵՆԻԱ հատուցումների կարգավորման կենտրոն՝ Հալաբյան 9/4 հասցեում գտնվող Հայտերի կարգավորման կենտրոն, իսկ մարզերում՝ ընկերության տեղական գրասենյակ, գրել վնասները հատուցելու դիմում  և ներկայացնել փաստաթղթերի պահանջված ցանկ: Բոլոր հնարավոր տարբերակները ներկայացված են ստորև.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.

2016 թվականի սեպտեմբերի 01-ից նախատեսված է նաև ՃՏՊ վայրում գործողությունների պարզեցված տարբերակ:

Պարզեցված կարգը ընտրելու դեպքում կարելի է չսպասել ապահովագրական ընկերության և ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչների ժամանմանը պատահարի վայր: Սակայն տվյալ կարգով կարելի է առաջնորդվել, եթե ՃՏՊ-ն համապատասխանում է հետևյալ պահանջներին.

 

1.      ՃՏՊ-ում ներգրավված են միայն երկու ավտոմեքենաև երկուսն էլ ունեն գործող ԱՊՊԱ պայմանագրեր,

2.      ՃՏՊ-ի դեպքում վնաս է պատճառվել միայն այդ երկու ավտոմեքենաներին,

3.      Վնաս պատճառած անձն ընդունում էոր ՃՏՊ-ի առաջացման միակ մեղավորն ինքն է և առկա է փոխադարձ համաձայնության դրա վերաբերյալ,

4.      Տուժողի կողմից վնաս պատճառողից ակնկալվող վնասի հատուցման չափը չի գերազանցում 100,000 դրամ,

5.     5 աշխխատանքային օրվա ընթացքում  Ձեր ապահովագրական ընկերությանը ներկայացնել համաձայնեցված հայտարարագիրը և լուսանկարները և գրել ապահովագրական հատուցում ստանալու դիմում:

 

Մանրամասն գործողությունները պատահարի վայրում կարող եք բեռնել այս էջի «ներբեռնվող նյութեր» հատվածից կամ ուղղակի սեղմեք այստեղ:

 

Կարևոր է. 

 • ԱՊՊԱ համակարգում տուժողները ստանում են ապահովագրական հատուցում ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքած ապահովագրական ընկերությունից:
 • Վարորդներին անհրաժեշտ է մեքենայում ունենալ Համաձայնեցված հայտարարագրի ձևաթուղթը: Ձեր հարմարության համար այն նույնպես տեղադրված է աջ հատվածում: Կարող եք այն վերցնել նաև մեր ընկերության ցանկացած գրասենյակից կամ գործակալից:
 • Չմոռանաք, որ ստորագրված համաձայնեցված հայտարարագիրը և լուսանկարների ֆայլերը պետք է փոխանցել տուժող վարորդին, իսկ նա իր հերթին պետք է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայանա ապահովագրական ընկերություն՝ գրի դիմում և ներկայացնի դրանք: մենք նախատեսել ենք ՃՏՊ-ի վայրում նկարահանած տեսանյութերի ֆայլերը փոխանցելու տեխնիկական միջոցներ, այնպես որ կարող եք ուղակի գալ մեզ մոտ հեռախոսով:
 • Այսուհետ ավտովթարները, որոնց արդյունքում պատճառվել է մինչև 100,000 դրամ վնաս, հնարավոր է գրանցել ASWA բջջային հավելվածով։ 

  «ASWA» բջջային հավելվածի հղումներն են․ 

  «App Store» հարթակում

  «Google Play Store» հարթակում

 

ԱՊՊԱ-ի գծով ապահովգրական հատուցում ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը.

 Ֆիզիկական անձի համար՝

 • Անձնագիր
 • Տեխ. անձնագիր
 • Վարորդի վարորդական վկայական
 • ՃՈ արձանագրություն (եթե առկա է)
 • Լիազորագիր (տրված սեփականատիրոջ կողմից)
 • Սեփականատիրոջ անձնագրի պատճեն

 

Իրավաբանական անձի համար՝

 • Դիմումատուի անձնագիր
 • Վարորդի վարորդական վկայական
 • Տեխ. անձնագիր
 • Տեխ. անձնագրի ներդիր (եթե շահագործվում է այլ համարանիշով կամ որպես տաքսի)
 • Պետ. ռեգիստրի վկայական
 • ՀՎՀՀ
 • Լիազորագիր (տրված ղեկավարի կողմից)
 • Ղեկավարի անձնագրի պատճեն
 • ՃՈ արձանագրություն (եթե առկա է)

 

 Նախարարության աշխատակազմի համար՝

 • Դիմումատուի անձնագիր
 • Վարորդի վարորդական վկայական
 • Տեխանձնագիր
 • Լիազորագիր (տրված Աշխատակազմի ղեկավարի կողմից)
 • ՃՈ արձանագրություն (եթե առկա է)

 

 Ոչ առևտրային կազմակերպության (կամ բանկի), որոնք չունեն պետ. ռեգիստրի վկայական՝

 • Դիմումատուի անձնագիր
 • Լիազորագիր (տրված ղեկավարի կողմից)
 • Ղեկավարի անձնագրի պատճեն
 • Տեխ. անձնագիր
 • Տեխ. անձնագրի ներդիր (առկայության դեպքում)
 • Վարորդի վարորդական վկայական
 • Գրանցման վկայական (լիցենզիա)
 • ՃՈ արձանագրություն (եթե առկա է)

Նշված բոլոր փաստաթղթերն ու տեղեկությունները ներկայացնելուց հետո դիմումը համարվում է  ընդունված և սկսվում է հատուցման օրերի հաշվարկը

 

ԿԱՍԿՈ-ի գծով ապահովագրական հատուցում ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ.

ՃՏՊ տեղի ունենալուց հետո առաջին իսկ հնարավորության դեպքում այցելեք ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ ԱՐՄԵՆԻԱ հատուցումների կարգավորման կենտրոն փաստաթղթերի հետևյալ ցանկով.

 • Անձնագիր
 • ԿԱՍԿՈ պայմանագրի բնօրինակը (հնարավոր է ներկայացնել պատճենը, եթե ԱՄ-ն վարկով է).
 • Եթե դիմում է ոչ սեփականատերը.
 • Սեփականատիրոջ շահերը ապահովագրական ընկերությունում ներկայացնելու լիազորագիր՝ ֆիզիկական անձանց դեպքում հաստատված նոտարով, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում՝ գլխավոր տնօրենի ստորագրությամբ և կազմակերպության կնիքով:
 • Արձանագրության և որոշման պատճենները կամ վարչական իրավախախտման սահմանումը:
 • Պետական գրանցման վկայականի բնօրինակը
 • ՃՏՊ-ի ժամանակ մեքենան վարողի վարորդական իրավունքները:

 

Ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար զանգահարեք հայտերի կարգավորման միասնական կենտրոն (012) 88 88 88 շուրջօրյա հեռախոսահամարով: