Arm

Տարերային աղետ

Էջը թարմացվել է 17.04.2020 21:15

Քայլ 1

 • Բնական աղետների դեպքում Դուք պետք է ձեռնարկեք բոլոր հնարավոր միջոցները վնասի նվազեցման համար:
 • Անհապաղ, այն նույն պահին, երբ հայտնի է դառնում տեղի ունեցած դեպքի մասին, դիմեք ՆԳԲ (կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին, մարզպետարան և այլն), կամ դիմեք ոստիկանություն:
 • Զանգահարեք ընկերության շուրջօրյա զանգերի սպասարկման կենտրոն (012) 88 88 88:
 • Պահպանեք մեքենան վնասված վիճակում մինչ մեր մասնագետի զննումը:

 

Քայլ 2

 • Դեպքի տեղի ունենալուց հետո առաջին իսկ հնարավորության դեպքում անհրաժեշտ է հայտնել ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ ԱՐՄԵՆԻԱ հատուցումների կարգավորման կենտրոն հետևյալ փաստաթղթերի փաթեթով.
 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր):
 • ԿԱՍԿՈ պայմանագրի բնօրինակ (պատճենը կընդունվի, եթե տրանսպորտային միջոցը վարկային գրավի տակ է):
 • Եթե դիմողը չի հանդիսանում սեփականատերը`
 • Լիազորագիր սեփականատիրոջ իրավունքները ապահովագրական ընկերությունում ներկայացնելու համար` ֆիզիկական անձանց համար հաստատված նոտարով, իրավաբանական անձանց դեպքում` ՏՄ սեփականատեր ընկերության գլխավոր տնօրենի ստորագրությամբ և ընկերության կնիքով: Եթե ՏՄ պատկանում է իրավաբանական անձի, ուրեմն ՏՄ վարելու լիազորագիր կամ ուղեգիր:
 • Պետական գրանցման վկայականի բնօրինակը:
 • Եթե ՏՄ գնվել է լիզինգով կամ վարկով, համապատասխանաբար լիզինգային կամ վարկային պայմանագիրը:
 • ՆԳԲ–ի եզրակացությունը
 • Բանկային ռեկվիզիտները փոխհատուցման փոխանցման համար:

 

Ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար զանգահարեք հայտերի կարգավորման միասնական կենտրոն (012) 88 88 88: